Ruch drogowy wokół cmentarzy. Przydatne informacje [INFORMATOR, MAPY]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych, w rejonie krakowskich cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego.

CMENTARZ GRĘBAŁOWSKI

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Grębałowskiego:

Ulica Kocmyrzowska

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - pozostawiony ruch dwukierunkowy

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 do godz. 20.00 - dopuszczone parkowanie równoległe, jednostronne na odcinku od ul. Darwina do ul. Architektów. Po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania pojazdów.

Ulica Poległych w Krzesławicach

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - jeden kierunek ruchu do ul. Kocmyrzowskiej. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego ok. godz. 20.00 po decyzji policji.

Ulica Darwina

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej.

Dopuszczone do wjazdu pojazdy komunikacji miejskiej, pojazdy posiadające zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pojazdy osób niepełnosprawnych i taksówki.

od 1 do 3 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej

Parkingi dla osób uprawnionych wyznaczone przed bramą główną i boczną cmentarza. Dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i Blokowej. Wyjazd tylko ul. Blokową.

CMENTARZ BATOWICKI (PRĄDNIK CZERWONY)

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Prądnik Czerwony (cmentarza Batowickiego):

Ulica Powstańców

od 1 do 3 listopada - obustronny zakaz zatrzymywania pojazdów

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Strzelców do granicy miasta (do wiaduktu nad torami kolejowymi)

Dopuszczone do wjazdu pojazdy komunikacji miejskiej, pojazd osób niepełnosprawnych, pojazdy posiadające zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pojazdy ulic Powstańców i Dziekanowickiej, taksówki i rowery.

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - zakaz skrętu w lewo z al. 29 listopada (od strony granicy miasta) w ul. Powstańców

Parking dla osób niepełnosprawnych przy nowej kaplicy cmentarnej.

Ulica Reduta

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna

Ulica Strzelców

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ruch ogólny wyłącznie w kierunku ronda Barei. W kierunku ul. Powstańców dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, pojazdy posiadające zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, taksówki i rowery.

Dodatkowy parking na ul. Rozrywka. Dojazd ul. Powstańców i Strzelców. Wyjazd ul. Strzelców i Bohomolca.

CMENTARZ PODGÓRSKI

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Podgórskiego.

Ulice Ludowa i Wapienna

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulice wyłączone z ruchu. Zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5.00 (bez możliwości parkowania).

Ulica Wielicka

bez ograniczeń w ruchu

Parking na ul. Wielickiej przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa.CMENTARZ PROKOCIM PRZY UL. BIEŻANOWSKIEJ

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza przy ul. Bieżanowskiej:

Od 1 listopada (od godz. 5.00) do 3 listopada: dojazd do cmentarza wyłącznie od strony ul. Ściegiennego

brak możliwości dojazdu w rejon cmentarza od strony ul. Jerzmanowskiego i Mała Góra

ul. Podmiłów - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (od ul. Młodzieży do ul. Bieżanowskiej)

ul. Młodzieży - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (od ul. Bieżanowskiej do ul. Podmiłów)

ul. Smolna - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (od ul. Podmiłów do ul. Młodzieży)

CMENTARZ RAKOWICKI

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Rakowickiego.

ulica Rakowicka

od 31 października (od godz. 10.00) do 3 listopada - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej

od 31 października (od godz. 23.30) do 1 listopada - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty

Dopuszczony ruch pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i pojazdów na dojazd do posesji na ul. Rakowickiej 18-43 (tylko od ul. Lubomirskiego).

ulice Prandoty i Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego)

od 31 października (od godz. 23.30) do 1 listopada - ulice wyłączone z ruchu

Dopuszczony ruch pojazdów osób niepełnosprawnych, pojazdów z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i pojazdów zaopatrzenia (do godz. 5.00, bez możliwości parowania).

Parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada (1 listopada w godz. 5.00-22.00)

ulica Olszańska

od 31 października (od godz. 8.00) do 3 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów

od 31 października (od godz. 10.00) do 3 listopada - bez przejazdu w kierunku ul. Rakowickiej

ulica Chrobrego i aleja Beliny-Prażmowskiego

Organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodne z istniejącym oznakowaniem.

ulica Kamienna

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - zamknięcie wjazdu od strony al. 29 Listopada

Dopuszczony wjazd pojazdów posiadających zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa i dojeżdżających do parkingu przy ul. Kamiennej od strony al. 29 Listopada.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony al. 29 listopada - od wyjazdu ze stacji paliw do przejazdu kolejowego. Od al. Słowackiego dojazd tylko do wysokości ul. Murowanej.

CMENTARZ SALWATORSKI

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Salwatorskiego.

ul. św. Bronisławy

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica zamknięta

Dopuszczone do wjazdu pojazdy posiadające zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pojazdy osób niepełnosprawnych, pojazdy mieszkańców ulic: św. Bronisława, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona, taksówki oraz pojazdy zaopatrzenia stoisk handlowych (do godz. 5.00, bez możliwości parkowania). Na ulicy zakaz zatrzymywania pojazdów.

ul. Malczewskiego

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica zamknięta

Dopuszczone do wjazdu pojazdy pojazdy komunikacji miejskiej, pojazdy posiadające zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pojazdy osób niepełnosprawnych, pojazdy mieszkańców ulic: Malczewskiego i Wodociągowej i taksówki.

od 1 do 3 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów (po prawej stronie od ul. Księcia Józefa w kierunku kopca Kościuszki)

ul. Wodociągowa

od 1 do 3 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdówCMENTARZ WOLA DUCHACKA PRZY UL. WSPÓLNEJ

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Wola Duchacka przy ul. Wspólnej.

ulica Wspólna

w piątek, 1 listopada, od godz. 5.00 - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Klonowica do ul. Dobczyckiej. Wyłączone z ruchu także przyległe ulice: Andrychowska, Monterska, Podgwiezdna i Sempołowskiej.

Dopuszczone do wjazdu pojazdy mieszkańców ul. Wspólnej i ulic przyległych.

Ogólnodostępny parking na ul. Dobczyckiej (od ul. Przekątnej).POZOSTAŁE CMENTARZE

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie pozostałych krakowskich cmentarzy.

Od 1 do 3 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów w rejonie cmentarzy:

przy ul. Jeziorko, przy ul. Mała Góra (w rejonie wyznaczonych dodatkowych przystanków Komunikacji Miejskiej w Krakowie), przy ul. Niewodniczańskiego

W piątek, 1 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów w rejonie cmentarzy: przy ul. Balickiej, przy ul. Glogera, przy ul. Igołomskiej, przy ul. Mała Góra (również na odcinku ul. ks. Łaczka), przy ul. Niebieskiej, przy ul. Olszanickiej, przy ul. Osterwy, przy ul. Sodowej, przy ul. Wolskiego, przy ul. Zawiłej.