Straż Pożarna w Krakowie szuka hejnalisty

fot. Krzysztof Piotr Kalinowski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje nowego hejnalisty na Wieżę Mariacką.

Do zadań nowego hejnalisty będzie należeć m.in. odgrywanie na trąbce melodii hejnału mariackiego o każdej pełnej godzinie (od 8.00 do 7.00 następnego dnia), na polecenie przełożonych przyjmowanie wycieczek, dziennikarzy i gości czy odgrywanie innych melodii, w tym religijnych, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Kto może zostać hejnalistą?

Osoba musi spełnić następujące kryteria: posiadać polskie obywatelstwo, być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnio branżowe, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, jak i posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Chętni do 5 stycznia 2021 roku wymagane dokumenty i oświadczenia (podanie o przyjęcie do służby, życiorys i podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów) muszą złożyć w siedzibie komendy przy ul. Westerplatte 19 do urny na dokumenty (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub listownie.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.