Strażnicy miejscy skontrolowali Nową Hutę

fot. Krzysztof Kalinowski

W trakcie 12-godzinnej służby 18 strażników ujawniło 83 wykroczenia na terenie Nowej Huty. W 56 przypadkach sprawa zakończyła się nałożeniem mandatu karnego, a jedna osoba będzie musiała tłumaczyć się przed sądem.

Edyta Ćwiklik z krakowskiej straży miejskiej mówi, że 56 mandatów karnych opiewa na kwotę ponad 6,6 tys. złotych.

– Celem przeprowadzonych działań było wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym i ruchu pieszych. Szczególnym nadzorem zostały objęte skrzyżowania i przejścia dla pieszych, zwłaszcza w rejonie szkół i przedszkoli, a także miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych – podkreśla Edyta Ćwiklik.

Dodaje, że strażnicy reagowali także na najbardziej uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia dotyczące m.in. spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności.