Uchodźcy w maju skorzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej

fot. Krzysztof Kalinowski

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli liczyć na kolejny miesiąc korzystania z komunikacji miejskiej bez opłat. To jedna z form pomocy oferowana osobom uciekającym przed wojną.

– Kraków jako jedno z wielu miast w Polsce podejmuje działania dotyczące wsparcia osób z Ukrainy, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uciekając przed zagrożeniem występującym na terytorium ich kraju – widnieje w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jedną z form pomocy jest rezygnacja z obowiązku płacenia za przejazdy autobusami i tramwajami miejskimi. W trakcie kontroli należy pokazać zaświadczenie wydane od 24 lutego lub PESEL uzyskany po 15 marca.

Maj będzie kolejnym miesiącem, kiedy obowiązuje bezpłatna komunikacja dla uchodźców. Urzędnicy szacują, że może to skutkować nieuzyskaniem dochodów w kwocie ok. 4,5 mln złotych. Z danych ZTP sprzed miesiąca wynikało, że 10% kontrolowanych pasażerów stanowili Ukraińcy z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów.

Ilu jest uchodźców w Krakowie?

W szczytowym momencie w naszym mieście przebywało ok. 100 tys. uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Do 20 kwietnia w Tauron Arenie nadano 18,3 tys. numerów PESEL. Oprócz tego Grodzki Urząd Pracy obsłużył ponad 2,5 tys. osób, z czego 1750 zgłaszających się znalazło prace. Miasto na pomoc Ukraińcom wydało ponad 20 mln złotych.