We wrześniu konsultacje w sprawie wiaduktu w Swoszowicach

Przejazd na ul. Kąpielowej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wybrany przez ZIM projektant przygotowuje koncepcję wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Kąpielowej w Swoszowicach. W internecie można zobaczyć mapy proponowanych rozwiązań, a we wrześniu mają się odbyć konsultacje.

Inwestycja ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zapewnić płynność ruchu na ul. Kąpielowej, zwłaszcza w kontekście planowanego uruchomienia regularnych połączeń kolejowych między Krakowem a Skawiną.

Po początkowych problemach miasto w ubiegłym roku wróciło do tematu i ogłosiło przetarg na przygotowanie koncepcji obiektu. Będzie on musiał być znacznie większy niż w pierwotnych planach, ponieważ PKP PLK zastrzegły pozostawienie rezerwy pod przyszłą rozbudowę linii kolejowej.

Budowa wiaduktu wymusi też sporo zmian w infrastrukturze drogowej, ponieważ na tym odcinku z ul. Kąpielową łączy się kilka lokalnych dróg, m.in. ul. Torowa, Armii Kraków i Kolejarzy.

Różnice

Pod koniec lipca w internecie, w ramach audytu rowerowego, pojawiły się mapy przedstawiające trzy warianty proponowanych rozwiązań.

Różnią się one między innymi sposobem włączenia ulicy Torowej do ul. Kąpielowej oraz zapewnienia dojazdu do sąsiadujących z tym miejscem posesji. W dwóch wersjach ulica łączyłaby się nie z ul. Kąpielową, lecz z powstającą obecnie drogą do węzła przesiadkowego. W innym wariancie powstałoby skrzyżowanie – po zjechaniu z wiaduktu można byłoby skręcić w lewo na parking Park&Ride lub w prawo, w przesunięty bliżej autostrady wylot ul. Torowej.

Zmiany dotyczą też odcinka od strony ul. Zakopiańskiej. Rozwiązania różnią się szczegółami, ale w każdej z wersji uproszczone byłoby połączenie ulic Kąpielowej, Armii „Kraków” i Kolejarzy. Z Kąpielową łączyłaby się tu tylko jedna droga. Rozwiązania różnią się też ewentualnym poszerzeniem odcinka od strony ul. Zakopiańskiej.

Wariant 6 na prowadzeniu

– Wykonawca koncepcji w ramach umowy jest zobowiązany do przedstawienia trzech wariantów. Obecnie, oprócz audytu rowerowego, trwa także opiniowanie wariantów przez podmioty zewnętrzne i jednostki miejskie. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie – zapowiada Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak mówi, na obecnym etapie prac preferowany jest wariant nr 6, a więc z włączeniem ul. Torowej do drogi dojazdowej do P&R oraz z poszerzeniem odcinka od ul. Zakopiańskiej, co wiązałoby się z rozbiórką narożnego budynku przy Zakopiańskiej 164.

Na razie miasto nie ma zabezpieczonych pieniędzy na budowę. Ma natomiast zarezerwowane 1,7 mln zł na lata 2022-2023 na dalsze prace projektowe.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice

Aktualności

Pokaż więcej