Węzeł Mistrzejowice wciąż u projektantów. Zmian będzie więcej

Rejon planowanego węzła fot. GDDKiA

Wciąż trwają prace projektowe, których celem jest zmiana parametrów węzła Kraków Mistrzejowice łączącego drogę S7 i północną obwodnicę. Zmian będzie więcej, niż pierwotnie planowano.

O węźle Mistrzejowice po raz pierwszy zrobiło się głośno w lutym, kiedy lokalne i branżowe media obiegł film pokazujący symulację ruchu na styku dwóch budowanych obecnie dróg. Wniosek był taki, że nowe rozwiązania, zamiast doprowadzić do udrożnienia ruchu w tym rejonie, mogą poskutkować korkami i wypadkami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała, że zostały zlecone dodatkowe analizy, które pokażą, czy istnieje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie.

W maju pojawiło się już potwierdzenie: GDDKiA zapowiedziała przeprojektowanie dwóch łącznic – z S7 od strony Nowej Huty czy Bieżanowa w stronę obwodnicy i w przeciwnym kierunku, z S52 na S7. Zmiany projektowe miały polegać na uzyskaniu przekroju dwupasmowego w każdym z tych kierunków.

Nie tylko dwa pasy

Teraz wiadomo już, że zmian będzie więcej. Jak informuje nas Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału GDDKiA, oprócz poprawy przepustowości łącznic poprzez zaprojektowanie przekrojów dwupasowych, zmieniła się geometria łącznicy dla samochodów jadących od Nowej Huty w stronę północnej obwodnicy.

– Łącznica pętlowa charakterystyczna dla węzłów typu trąbka została zastąpiona łącznicą półbezpośrednią, która umożliwia poruszanie się z większą prędkością i zapewnia znaczną poprawę przepustowości. Zostały też wyeliminowane punkty, w których występowało przeplatanie się potoków ruchu. Na kierunku S7 Warszawa – węzeł Mistrzejowice II (zjazd do miasta) jest projektowany dodatkowy obiekt inżynierski, który pozwoli wyeliminować to przeplatanie – zapowiada przedstawicielka dyrekcji.

Sporo formalności

Takie zmiany będą wymagały sporo czasu ze względu na konieczne formalności. – Wprowadzenie zmian wymaga zmiany decyzji ZRID, a także dodatkowej decyzji z uwagi na konieczność wejścia na dodatkową działkę ewidencyjną. Wykonawca planuje złożyć wnioski o zmianę decyzji i nową decyzję w kwietniu 2023 roku. Główne jezdnie estakady nie ulegają zmianom wymagającym nowych decyzji, dlatego prace przy nich mogą być kontynuowane – wyjaśnia Iwona Mikrut.

Na razie nie ma dokładnych informacji, o ile wzrosną z tego powodu koszty inwestycji.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice