Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście. Prezydent zaproponował konkretne godziny

fot. Krzysztof Kalinowski

Pojawił się prezydencki projekt ograniczenia sprzedaży alkoholu. Nocny zakaz ma obowiązywać od północy do 5:30 na terenie wszystkich dzielnic.

Radni miejscy otrzymali projekt uchwały dotyczącej nocnych ograniczeń w sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. W propozycji znalazły się godziny między północą a 5:30. Jak podkreśla projektodawca, nie jest to ostateczna wersja, ponieważ na ostateczny kształt uchwały wpływ mogą mieć stanowiska rad dzielnic.

Natomiast prace nad projektem wynikają z badań przeprowadzanych jesienią tego roku. – Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy Krakowa chcą wprowadzenia zmian dotyczących nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu na terenie miasta, aczkolwiek przewaga zwolenników takiego rozwiązania nie jest pokaźna. Za ograniczeniem sprzedaży opowiedziało się 6082 mieszkańców (54,77%), przeciw temu pomysłowi było 5022 mieszkańców (45,23%) – czytamy w obszernym uzasadnieniu projektu.

Na razie nie wiadomo, czy tego typu ograniczenia wpłyną na dochody miasta. – W przypadku braku możliwości sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, możliwe jest zmniejszenie dochodów z tytułu opłat. Prawdopodobnie w takiej sytuacji zwiększą się obroty z tego tytułu, uzyskiwane przez lokale gastronomiczne, a w konsekwencji ewentualne obniżenie dochodów gminy będzie niewielkie – przekonuje prezydent.

Nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu miałyby zacząć obowiązywać już od 1 lipca tego roku.