Skład Solny stanie się „Planetą Lem”. Duża inwestycja z myślą o literaturze