Dzieła Schulza, życie zapisane w zeszytach i erotyczne prowokacje. MOCAK otwiera nowe wystawy

Dzienniki Janiny Turek, 1943–2000, fot. R. Sosin, Kolekcja MOCAK-u. Zakup dzienników Janiny Turek został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego