Dzieła Schulza, życie zapisane w zeszytach i erotyczne prowokacje. MOCAK otwiera nowe wystawy

Natalia LL, Sztuka postkonsumpcyjna, 1975, fotografia, 50,5 × 60,5 cm, Kolekcja MOCAK-u