Będzie konkurs na dyrektora Muzeum Armii Krajowej. Minister powiedział „nie” prezydentowi

Muzeum Armii Krajowej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– W najbliższym czasie zostanie uruchomiona procedura konkursowa w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Armii Krajowej – poinformowała Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Kadencja dotychczasowego dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Marka Lasoty, upływa 15 stycznia.

W związku z tym prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do ministra kultury Piotra Glińskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie ponownego powołania Marka Lasoty na dyrektora instytucji bez konieczności przeprowadzania konkursu. Placówką miałby kierować przez następne trzy lata.

– W moim przekonaniu pan dr Marek Lasota jest właściwą osobą dla kontynuowania sprawowania kierownictwa nad instytucją. Pod jego zarządem muzeum stało się zauważalną w Polsce jednostką muzealną, zajmującą się kultywowaniem pamięci o ZWK-AK, co w dużej mierze jest wynikiem jego wizji, zaangażowania i profesjonalizmu – czytamy w piśmie skierowanym do ministra.

Będzie konkurs na dyrektora Muzeum AK

Jak poinformowała nas Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Piotr Gliński negatywnie zaopiniował wniosek prezydenta Krakowa i zarekomendował przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum AK.

– W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie uruchomiona procedura konkursowa w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Armii Krajowej – zapowiedziała Katarzyna Olesiak.

Do czasu powołania dyrektora w wyniku konkursu, jego obowiązki będzie wykonywać obecny szef instytucji Marek Lasota, co zgodne jest z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przypomnijmy, że funkcję dyrektora Muzeum Armii Krajowej Marek Lasota pełni od 2017 roku. Na stanowisko to został powołany w drodze konkursu.