Chcą od wojewody unieważnienia uchwały ws. podwyżek cen biletów

Kasownik fot. Sebastian Dudek

Akcja Ratunkowa dla Krakowa chce od wojewody małopolskie unieważnienia uchwały w sprawie podwyżek cen biletów na komunikację miejską.

– Wezwaliśmy wojewodę do unieważnienie tej decyzji. Uważamy, że w tak istotnej kwestii należało zapytać mieszkańców Krakowa o opinię w sprawie proponowanych przez prezydenta zmian, a także czy wyrażają zgodę na dofinansowanie w większym stopniu komunikacji z budżetu gminy, celem zachowania zarówno cen, jak i częstotliwości i siatki połączeń na obecnym poziomie – czytamy w komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych.

Argumentują, że podwyżki są nieco niże niż w pierwotnym projekcie, ale ich zdaniem – i tak wysokie. – Mieszkańcy Krakowa powinni mieć szansę wypowiedzenia się, co myślą na temat wzrostu cen za przejazdy komunikacją miejską – twierdzą.

Przekonują, że prezydent Krakowa od lipca nie znalazł czasu, aby porozmawiać z mieszkańcami na temat modyfikacji cennika. – Krakowscy urzędnicy stawiają nas przed faktami dokonanymi, choć zgodnie z prawem powinni nam “służyć”, a nie pełnić urząd w sposób autokratyczny. Historia pokazuje, że nawet, jeśli są organizowane w Krakowie konsultacje społeczne, to i tak, ostatecznie, propozycje i sugestie mieszkańców nie są w ogóle brane pod uwagę i miasto robi, co chce i jak chce – czytamy w oświadczeniu.

Mówią, że podwyżka cen biletów uderzy najbardziej w grupę najbiedniejszych mieszkańców Krakowa, „którzy nie będą mieli alternatywy i po prostu będą musieli zapłacić więcej”.

Przypomnijmy, że wojewoda małopolski, jako organ nadzoru może unieważnić uchwałę tylko z powodu sprzeczności z prawem krajowym.

Jak od 1 lutego będą kształtować się ceny biletów na komunikację miejską? [CENNIK]