Inwestycje przeciwpowodziowe w Bieżanowie. Miasto podpisze porozumienie z Wodami Polskimi

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto poinformowało, że podpisze porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych w Bieżanowie.

– Kraków podpisze porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które szczegółowo określi zasady współdziałania na rzecz realizacji prac inwestycyjnych na ciekach: Drwinka, Drwina Długa i Serafa – informuje miasto.

Współpraca ma dotyczyć wykonania pomiarów geodezyjnych oraz przekazania przez KEGW materiałów, które zobrazują ukształtowanie dna rzek, rzeźbę terenu oraz wału przeciwpowodziowego, co będzie punktem wyjścia do stworzenia przez Wody Polskie modelowania hydrodynamicznego zlewni.

Dramatyczna sytuacja w Bieżanowie

Podczas jednej z ostatnich ulew to mieszkańcy Bieżanowa ucierpieli najbardziej. Woda przelała się przez wał przeciwpowodziowy na rzece Serafie – zalanych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, część mieszkańców została ewakuowana.

–  Zadanie zostanie wykonane dla różnych scenariuszy pogodowych, co pokaże, jak zachowuje się opad i kanalizacja przy wodzie, której prawdopodobieństwo wystąpienia statystycznie zdarza raz na 5,10 czy 100 lat. Podobne działanie zostało już zrealizowane przez KEGW i Wodociągi Miasta Krakowa dla sąsiedniej zlewni – Kabel. Planowane modelowanie hydrodynamiczne dla kolejnej zlewni zagrożonej podtopieniami pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań inwestycyjnych, wśród których wymienia się nawet przebudowę koryta rzeki albo przesunięcie wału przeciwpowodziowego – czytamy w komunikacie.

Obecnie na terenie Bieżanowa powstało 5 doraźnych stanowisk, w których rozlokowano kontenery z workami z piaskiem na wypadek kryzysu.

Mieszkańcy mogą pobierać piasek oraz worki z ulic: Podmiłów, Nad Serafą, Prokocimskiej, z kontenerów usytuowanych obok Dworu Czeczów oraz tych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry. Planowana jest budowa dodatkowych obwałowań pobliskich osiedli grodzicami.