Jakie funkcje ma spełniać plac Wolnica? Duńczycy zaproponują pomysły

plac Wolnica fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W przeszłości renomowana duńska firma Gehl Architects ApS pracowała dla władz wielu miast, m.in. Londynu, Kopenhagi, San Francisco, Sydney, Nowego Jorku czy Berlina. Teraz architekci zaproponują sposób na ożywienie jednego z placów Kazimierza.

Rewitalizacja placu Wolnica jest jednym z zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w ramach inicjatywy Klimatyczny Kwartał (pisaliśmy o tym szerzej TUTAJ). Urzędnicy zdecydowali się powierzyć przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu firmie Gehl Architects ApS.

Dzień analiz

Duńczycy przebywali w Krakowie przez dwa dni. We wtorek przeprowadzali na placu Wolnica i w jego bezpośredni sąsiedztwie badania i inwentaryzacje dotyczące jakości tej przestrzeni. Analizowali m.in. możliwość wykonywania na placu różnych aktywności, jego estetykę, bezpieczeństwo komunikacyjne i osobiste użytkowników, dostępność i przyjazność dla pieszych, rowerzystów i innych użytkowników, a także funkcje występujące w otoczeniu placu oraz atrakcyjność parterów otaczających budynków.

Analizy miały też na celu ustalenie kto, kiedy i w jakim celu korzysta z placu i jego otoczenia. Badania prowadzono w oparciu o autorskie narzędzie PSPL (Public Space Public Life Study) oraz 12 kryteriów oceny urbanistycznej.

Dzień warsztatów

W środę, we współpracy z ZTP, firma zorganizowała warsztaty z udziałem przedstawicieli różnych grup i mieszkańców tego obszaru. W pierwszej części warsztatów brali udział przedstawiciele jednostek miejskich i sąsiedniego Muzeum Etnograficznego, a na drugą zaproszono przedstawicieli mieszkańców Kazimierza, przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie placu Wolnica oraz organizacje pozarządowe. Po zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych prac, wszyscy mieli możliwość wskazania własnych potrzeb oraz propozycji w zakresie zagospodarowania placu.

Miesiąc na przygotowanie

Opinie eksperckie i wyniki dyskusji z udziałem różnych stron mają pozwolić na wypracowanie założeń koncepcji poprawy jakości przestrzeni placu Wolnica, uwzględniających lokalne możliwości, ograniczenia i potrzeby. Docelowo koncepcja dotyczyć będzie aspektów urbanistycznych, mobilności i dostępności, oraz będzie opracowana przy uwzględnianiu całościowego kontekstu inicjatywy Klimatyczny Kwartał.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto