Kazimierz i Stradom. Ostatni dzwonek na likwidację szpecących reklam i szyldów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

31 sierpnia kończy się okres dostosowawczy do nowych regulacji na terenie Kazimierza i Stradomia. Oznacza to koniec szpecących szyldów, tablic i urządzeń reklamowych.

Uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszła w życie 1 września 2022 roku. Od tego momentu lokalne instytucje, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli dodatkowy rok na dostosowanie się do przyjętych zasad.

– Jesteśmy o krok od pełnego funkcjonowania nowych regulacji wprowadzonych na terenie Kazimierza i Stradomia. 31 sierpnia upływa termin zakończenia tzw. okresu przejściowego, a uchwała w pełni zacznie obowiązywać 1 września – mówi Marta Młynarczyk z Referatu Ds. Parków Kulturowych.

Chodzi głównie o uporządkowanie obiektów i elementów, które istniały na terenie Kazimierza i Stradomia przed objęciem go szczególną ochroną.

Szyldy, tablice i urządzenia reklamowe

Uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego porządkuje kwestie związane m.in. z prowadzeniem działalności handlowej i usługowej, umieszczaniem szyldów, tablic reklamowych czy urządzeń nagłaśniających, a także przewozem osób za pomocą tzw. meleksów.

Według przepisów lokale mogą umieścić tylko jedną tablicę informacyjną. Wyjątek stanowią podcienie na ul. Krakowskiej (3 szyldy), a także budynki, które mają więcej niż jedno wejście (2 szyldy).

Ponadto elewacje obiektów nie mogą być oklejone plakatami lub nosić śladów uprzednio zainstalowanych tablic czy urządzeń reklamowych. Zapis ten nie dotyczy jednak graffiti.

Na terenie Kazimierza i Stradomia obowiązuje także zakaz instalowania anten, masztów i innych urządzeń technicznych na dachach oraz elewacjach w sposób widoczny z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej. Chodzi również o urządzenia nagłaśniające oraz klimatyzujące.

Ogródki czynne dłużej

Uchwała o utworzeniu parku kulturowego obejmuje też przepisy regulujące działalność food trucków oraz ogródków gastronomicznych. Z uwagi na prośby okolicznych mieszkańców, początkowo wprowadzono ograniczenia godzin ich funkcjonowania. Od niedzieli do czwartku ogródki mogły być czynne do godz. 22, natomiast w piątki, soboty i dni poprzedzające dzień wolny od pracy do północy.

W maju radni miejscy zgodzili się, by wydłużyć ich funkcjonowanie, na czym szczególnie zależało restauratorom.

– Klimat Kazimierza to nie tylko zabytki, ale też ogródki kawiarnianie i jest to niepowtarzalne. Jeżeli zamkniemy ogródki o 22, to już o 21 przedsiębiorcy zaprzestaną podawania posiłków czy napojów. Może się to skończyć tym, że klienci wejdą do środka, a później będą wychodzić z alkoholem – przekonywał wiceprezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i przedsiębiorca Leszek Lejkowski.

Po przegłosowaniu nowelizacji uchwały, w tygodniu ogródki mogą działać do godz. 24, natomiast w piątki, soboty i inne dni poprzedzające dzień wolny od pracy do 1 w nocy. Takie zasady mają obowiązywać od kwietnia do października.

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem jest trzecim, po Starym Mieście i Nowej Hucie, parkiem kulturowym na mapie Krakowa. Jego łączna powierzchnia wynosi 141 hektarów i obejmuje nie tylko Kazimierz i Stradom, ale także część lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych i rzeki Wisły wraz z obszarem Placu na Groblach.