Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. „Większe zmiany będą widoczne w przyszłym roku”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od 1 września obszar Kazimierza i Stradomia podlega szczególnej ochronie. Ma to związek z utworzeniem parku kulturowego, w wyniku którego wprowadzono wiele zakazów i ograniczeń.

Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem jest trzecim, po Starym Mieście i Nowej Hucie, parkiem kulturowym na mapie Krakowa. Jego łączna powierzchnia wynosi 141 hektarów i obejmuje nie tylko Kazimierz i Stradom, ale także część lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych i rzeki Wisły wraz z obszarem Placu na Groblach.

Funkcjonowanie parku

Uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego porządkuje wiele kwestii związanych m.in. z funkcjonowaniem ogródków gastronomicznych, prowadzeniem działalności handlowej, umieszczaniem szyldów czy urządzeń nagłaśniających. Oznacza to, iż Kazimierz oraz Stradom czeka niemała rewolucja estetyczna i wizualna. Jednak nie od razu.

– Przepisy, które weszły w życie 1 września, mają przede wszystkim zastosowanie do nowych elementów pojawiających się w obszarze parku. Do nośników czy obiektów już istniejących będą miały zastosowanie dopiero za rok – wyjaśnia Tomasz Przybyło, kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych.

Obecnie prowadzone są więc działania polegające na informowaniu o nowych zasadach i ograniczeniach.

– Kolportujemy materiały, które przygotowaliśmy z tej okazji, czyli specjalne broszury adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, by mogli zaznajomić się z nowymi regulacjami. Większe zmiany będą widoczne w przyszłym roku, gdy po przerwie zimowej pojawią się ogródki gastronomiczne już dostosowane do wszystkich zasad. Wtedy będzie można też zaobserwować ograniczenie chaosu reklamowego, który jest w niektórych miejscach – dodaje Tomasz Przybyło.

Ogródki gastronomiczne, meleksy i reklamy

Jednym z głównych postulatów, który pojawił się w trakcie konsultacji społecznych, było ograniczenie godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych. Zgodnie z przepisami uchwały od niedzieli do czwartku mogą być one czynne tylko w godz. 6–22, natomiast od piątku do soboty oraz w dniach poprzedzających dzień wolny od pracy w godz. 6–24.

– W tym przypadku nie ma żadnego okresu przejściowego. To zmiana, którą wprowadziliśmy od 1 września. Chcieliśmy, aby mieszkańcy mogli odetchnąć. Straż miejska miała już kilka interwencji, jeśli chodzi o funkcjonowanie ogródków poza wyznaczonymi godzinami. Na razie jednak udzielane są przede wszystkim pouczenia – tłumaczy Tomasz Przybyło.

Oprócz funkcjonowania ogródków gastronomicznych i food trucków zmieni się także liczba meleksów. Na terenie Kazimierza i Stradomia takie usługi świadczyć będzie maksymalnie 40 pojazdów. Pierwszy konkurs na przewoźników odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Uchwała porządkuje również kwestie reklamowe. Lokale mogą umieścić tylko jedną tablicę informacyjną (szyld), choć przewidziane są wyjątki.

Ograniczenie hałasu

W projekcie znalazł się zapis dotyczący zakazu instalowania anten, masztów i innych urządzeń technicznych na dachach oraz elewacjach w sposób widoczny z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej. Zakaz ten dotyczy także instalowania urządzeń klimatyzujących czy nagłaśniających. Nowe przepisy dotyczą również emisji obrazów, dźwięków i światła do przestrzeni publicznej.

– Jeżeli mieszkańcy zaobserwują, że ktoś zbyt głośno puszcza muzykę, a emisja ta jest skierowana do przestrzeni publicznej, co powoduje uciążliwości, mają prawo powiadomić już straż miejską i domagać się interwencji – mówi Tomasz Przybyło, kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem można znaleźć na stronie www.parkikulturowe.krakow.pl.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
News will be here