Krakowska firma zatrudniała nielegalnie obcokrajowców

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich firm. Okazało się, że 34 cudzoziemców nie miało odpowiednich zezwoleń na pracę.

Funkcjonariusze objęli kontrolą prezesa zarządu spółki, wspierającej działalność różnych branż usługowych, oraz akta osobowe 61 cudzoziemców. Wśród nich znaleźli się obywatele Rosji czy Indii.

– Weryfikacja wykazała, iż 34 cudzoziemców było nielegalnie zatrudnionych na rzecz ww. podmiotu - cudzoziemcy wykonywali pracę bez odpowiednich zezwoleń na pracę. Natomiast 9 obcokrajowców pracowało na innych warunkach niż określone w dokumentach zezwalających na pracę w RP – poinformowała straż graniczna.

Okazało się również, że spółka w 45 przypadkach nie dopełniła obowiązku poinformowania odpowiednich organów o przypadkach niepodjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców.

Pracodawcy grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.