Nigeryjczyk zatrzymany. Z powodu wojny przyjechał do Krakowa

fot. mat. pras.

W poniedziałek, 26 września, funkcjonariusze krakowskiej placówki straży granicznej zatrzymali w centrum miasta obywatela Nigerii.

Podczas prowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP okazało się, że cudzoziemiec wyjechał z Nigerii na Ukrainę studiować ekonomię, jednak uczestniczył tylko w krótkim kursie językowym.

Z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego Nigeryjczyk wyjechał z Ukrainy i udał się na Słowację, a następnie do Polski. Tutaj złożył dwa wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - do wojewody pomorskiego oraz małopolskiego. Cudzoziemiec deklarował podjęcie studiów ekonomicznych w Polsce. Niestety po dziś mężczyzna nie uzyskał żadnych dokumentów, uprawniających go do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen.

W związku z zaistniałą sytuacją, komendant straży granicznej w Krakowie wydał wobec obywatela Nigerii decyzję administracyjną o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres jednego roku.