Normy przekroczone. Kolejny dzień z bezpłatną komunikacją miejską

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Podobnie jak w środę, mieszkańcy miasta i turyści będą dziś mogli bezpłatnie podróżować środkami komunikacji miejskiej. Powodem jest zła jakość powietrza w Krakowie.

Ze względu na przekroczenie średniej ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa na godz. 03.00 powyżej 150 µg/m3, w czwartek 11 stycznia została wprowadzona bezpłatna komunikacja, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów do godz. 24.00.

Usługa obowiązuje na obszarze Krakowa oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny ograniczyć aktywność ruchową na polu, a także unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.