Marek Sowa pokieruje po raz kolejny województwem

W sobotę odbywa się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni będą wybierać przewodniczącego regionalnego parlamentu oraz marszałka.

15:37

Nowy skład zarządu województwa:

Marszałek – Marek Sowa (PO)

Wicemarszałkowie – Wojciech Kozak (PSL) oraz Stanisław Sorys (PSL)

Członkowie zarządu: Jacek Krupa (PO) oraz Leszek Zegzda (PO)

15:16

O funkcję członków zarządu ubiegają się: Jacek Krupa (PO), Leszek Zegzda (PO),

15:13

Kandydatami na wicemarszałków są: Wojciecha Kozaka (PSL) oraz Stanisław Sorys (PSL).

15:07

Marszałek swoje wystąpienie programowe ma wygłosić 8 grudnia.

15:05

Marek Sowa: - Bardzo dziękuję za to głosowanie. Dla mnie ostatnie osiem lat to wyjątkowy okres. Wspólnie z wami zmieniamy Małopolskę. Dziękuję koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu za głosowanie, ale także radnym PiS. Przez najbliższe 4 lata będziemy wspólnie pracować, aby zaspokajać aspiracje mieszkańców Małopolski.

15:00

Marek Sowa marszałkiem Małopolski. W głosowaniu tajnym uzyskał 22 głosów poparcia. Przeciwko było 17 radnych.

14:46

Kandydatem na marszałka Małopolski jest Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej. PiS postanowił nie wystawiać swojego człowieka.

14:32

Grzegorz Lipiec (28 głosów za) oraz Kazimierz Barczyk (33 głosy za) zostali wiceprzewodniczącymi sejmiku.

14:13

Grzegorz Lipiec (PO) oraz Kazimierz Barczyk (PO) są kolejnymi kandydatami na zastępców przewodniczącej sejmiku.

14:06
Wiceprzewodniczącym sejmiku został Zdzisław Filip. Za jego wyborem głosowało 35 radnych.
13:44

Kandydatem na wiceprzewodniczącego sejmiku jest Zdzisław Filip, radny z Prawa i Sprawiedliwości. Za kilka minut ma rozpocząć się tajne głosowanie nad tą kandydaturą.

13:09

Wyniki głosowania na przewodniczącego sejmiku:

Urszula Nowogórska (PSL) -21

Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) -17
12:48

Jacek Soska z PSL chce, aby kandydatka PiS-u cytowała paragrafy ze statutu województwa.

12:44

2 kandydatki na stanowisko przewodniczącego sejmiku: Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości oraz Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

12:32

Radni zdecydują dziś, kto zostanie marszałkiem Małopolski.

12:29

Za chwilę rozpocznie się wybór przewodniczącego sejmiku.

11:57

39 radnych składa uroczyste ślubowanie. Każdy nowy samorządowiec musi złożyć ślubowanie. Odmowa oznacza rezygnację z mandatu.

11:53

Grzegorz Biedroń, radny PiS: Chciałem zwrócić uwagę, że spotykamy się w trakcie ciszy wyborczej, co jest bardzo dziwną sytuacją.

11:50

Marek Sowa, marszałek Małopolski: Zostaliśmy obdarzeni ogromnym zaufaniem mieszkańców. Zaciągnęliśmy ogromny kredyt, który musimy spłacić dobrą pracą dla województwa.

11:48

Do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku, sesję poprowadzi najstarszy radny, czyli Małgorzata Radwan-Ballada.

11:39

Tomasz Szymański, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej wręcza nowym radnym zaświadczenia o wyborze.

11:32

Teresa Anna Rak odczytuje protokół Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Do sejmiku dostali się przedstawiciele trzech komitetów wyborczych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

11:29

Sesja rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Obrady otworzyła komisarz wyborczy Teresa Anna Rak, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

11:26

Na sali pojawili się goście. Obecny jest m. in. minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:17

Sesja miała rozpocząć się o godzinie 11, ale cały czas czekamy na otwarcie posiedzenia.