Podpisano nowy kontrakt dotyczący Nowej Huty Przyszłości. Prezes zapowiada do 8 tys. miejsc pracy

fot. ŁJ

Dziś podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiej, północnej części Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” z firmą Instbud. Prezes spółki odpowiedzialnej za ten projekt zapewnia, że powstanie dzięki temu do 8 tys. miejsc pracy w przemyśle i usługach.

Zawarty dzisiaj kontrakt jest uzupełnieniem umowy podpisanej w kwietniu, która dotyczyła przygotowania terenów położonych w części południowej od ul. Igołomskiej. Instbud podejmie się przygotowania terenów części północnej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), obejmującej blisko 17 hektarów. – Inwestycja ta stworzy swoiste oprzyrządowanie infrastrukturalne dla tych 17 hektarów i zachęci inwestorów do działania na tym obszarze – mówił Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa, przy podpisywaniu dokumentu.

– Dzisiaj podpisana umowa jest istotna w realizacji jednego z podstawowych celów strategii rozwoju miasta Krakowa, czyli modernizacji terenów Nowej Huty, uwalnianiu tych terenów z dotychczasowych funkcji przemysłowych i przeznaczania ich zgodnie z kierunkami rozwoju miasta na tego typu aktywności gospodarcze, które są za wszech miar porządane. Mówimy tu o nowoczesnych technologiach i tworzeniu terenów inwestycyjnych, które zapewnią nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy całego miasta – głosił prezydent.

Nowo podpisany kontrakt będzie wykonywała firma, która przygotowywała już SAG wcześniej, a aktualnie realizuje takową w Wieliczce. Wartość tego kontraktu wynosi 33,65 mln złotych, natomiast wartość umów na realizację całej strefy to już ponad 92 mln zł. Projekt jest finansowany w dużej mierze z funduszy europejskich, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

8 tys. miejsc pracy. Uruchomienie w 2022 roku

Cały projekt „Nowa Huta Przyszłości” obejmuje prawie 40 hektarów terenów. – Dzisiaj kończymy kontraktowanie niezbędnych robót budowlanych, tak żeby tę strefę ostatecznie uruchomić. Wszystkie działania zakończymy pod koniec przyszłego roku – tłumaczył Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, odpowiedzialnej za realizację całego projektu.

Spółka zakłada, że pod koniec listopada 2021 roku wszystko będzie gotowe, a od 2022 roku będą już mogli komercjalizować nieruchomości na rzecz inwestorów. Zarządzający projektem spodziewają się, że pozyskają w sumie 50 inwestorów dla całej strefy, którzy to stworzą do 8 tys. miejsc pracy w przemyśle i usługach.

– Nie martwimy się o komercjalizację tych terenów. Podpisaliśmy prawie 30 listów intencyjnych z inwestorami, którzy chcieliby w tej strefie gospodarczej zaistnieć. Kolejnych listów nie podpisujemy, ponieważ i tak będziemy musieli prowadzić procedury przetargowe na zbycie bądź wydzierżawienie tych terenów. Chętni już dopytują, kiedy to parcele będą gotowe do udostępniania – zapewnia Artur Paszko.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus