Projektant placu Nowego wreszcie wybrany

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZDMK wybrał firmę, która ma przygotować nową koncepcję zagospodarowania placu Nowego. Ma być znacznie prostsza niż ta, która w 2009 roku wygrała konkurs i nigdy nie doczekała się realizacji. Ale za to wybór wykonawcy okazał się niełatwy.

O przetargu informowaliśmy w październiku. Nowa koncepcja nie ma wprowadzić rewolucji, lecz zmiany w mniejszej skali – odnowienie zniszczonej nawierzchni w nieco zmienionej formie, wymianę podziemnych instalacji, ustawienie nowych elementów małej architektury czy wprowadzenie zieleni w inny sposób niż kontrowersyjne donice. Inwestycja jest przygotowywana w ramach programu budowy chodników, co już samo w sobie mówi o jej skali i głównym akcencie położonym na kwestie ruchu pieszych.

Długa historia

Urzędnicy najpierw kilkukrotnie przesuwali termin otwarcia ofert, a potem długo czekali na ogłoszenie wyniku postępowania. Oferty zostały otwarte 1 grudnia, a dopiero 19 lutego Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił wybór wykonawcy. Aż sześć z dziesięciu ofert odrzucono.

Urzędnicy nie informują o odwołaniach konkurencyjnych firm. – Jesteśmy po wyborze oferty i procedujemy podpisanie umowy – mówi nam Renata Postawa-Giza z biura prasowego ZDMK.

Szerokie konsultacje

Najwięcej wątpliwości wykonawcy mieli w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dopytywali m.in. o ich formy, sposób przeprowadzenia, grupę docelową czy ważność wcześniejszych konsultacji w tej sprawie.

Pod wpływem tych licznych pytań ZDMK zdecydował, że zorganizowane zostaną pełne konsultacje społeczne, według zasad, które w 2018 roku przyjęła rada miasta. W planie jest m.in. ankieta, spotkanie warsztatowe nad wielowariantową koncepcją przygotowaną po zebraniu ankiet, spotkanie z prezentacją wyników i przygotowanie raportu z konsultacji.

Ostatecznie koncepcję ma przygotować firma Antoni Jakub Pawlak DAKUZO, za 49,5 tys. zł. Będzie miała na to siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto