Radni chcą zakazu stosowania paliw stałych w podkrakowskich miejscowościach

fot. Krzysztof Kalinowski
Krakowscy radni wystosowali rezolucję do władz województwa o wprowadzenie na terenie miejscowości sąsiadujących z Krakowem całkowitego zakazu spalania paliw stałych. Od kiedy zakaz miałby obowiązywać?

W naszym mieście zakaz używania paliw stałych obowiązuje już ponad trzy lata. Według radnych takie rozwiązanie należy wprowadzić również w sąsiednich gminach. Mieszkańcy mogliby używać jedynie gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego.

– Wprowadzenie powyższej regulacji będzie skutkować poprawą jakości powietrza na terenie miasta Krakowa oraz miast i gmin z nim sąsiadujących poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń mających swoje źródło w niskiej emisji – uważają autorzy rezolucji z klubu radnych Platforma Koalicja Obywatelska.

Taki ruch jest umotywowany faktem, że dotychczasowe działania województwa związane z poprawą jakości powietrza nie przyniosły wymiernych skutków, a dodatkowo zanieczyszczenia migrują na teren Krakowa.

Za rezolucją głosowało 27 radnych. Radni PiS byli "nieobecni" podczas głosowania.