Rodziny niepełnosprawnych dzieci nie zostają same

fot. pixabay.com

Gdzie rodziny niepełnosprawnych dzieci mogą zwrócić się o pomoc? Ile kosztują zajęcia z terapeutą? Kto może skorzystać z pomocy MOPS za darmo? – na te i inne pytania odpowiada Monika Winsch, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

- Na jaką pomoc z gminy Kraków mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych dzieci?

- Monika Winsch pracownik socjalny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc w formie tzw. specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Oprócz tego każdy pracownik socjalny wspiera rodziny służąc poradami na temat placówek zajmujących się pracą i terapią dzieci z niepełnosprawnością, a także pomaga w dotarciu do tych instytucji.

- Jakich form pomocy korzystają najczęściej krakowscy rodzice?

- Każdy przypadek jest indywidualny. Wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby rodziny. Może to być m.in. pomoc terapeuty, który uczy wykonywania ćwiczeń i zadań zalecanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza prowadzącego. Rodzice otrzymują także wsparcie w codziennych zadaniach związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. Dowiadują się, jak uzyskać łatwiejszy dostęp do edukacji i kultury oraz skorzystać z pomocy różnych instytucji. Jeżeli np. osoby realizujące usługi opiekuńcze współpracowały z rodzicami, których dziecka z autyzmem, w domu odbywały się ćwiczenia edukacyjne i terapeutyczne, a rodzice otrzymywali wsparcie i cenne informacje dotyczące pracy z dzieckiem.

- Co zmienia się w rodzinie niepełnosprawnego dziecka, które korzysta z usług opiekuńczych?

Monika Winsch pracownik socjalny: Korzyści jest wiele, m.in. dzieci są wspierane w procesie terapeutycznym, leczniczym, poprawia się ich codzienne funkcjonowanie. Ważne jest także wsparcie dla rodziców, którzy często są osamotnieni i nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy np. instytucjonalnej.

- Ile rodzin korzysta z usług opiekuńczych w stolicy Małopolski?

- Prawo do skorzystania z tej formy pomocy przysługuje rodzinom zamieszkującym w Krakowie, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Od początku 2017 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością objętych zostało 79 rodzin. W tym roku przeznaczono na ten cel 407 tys. zł z miejskiego budżetu.

- Jakie dokumenty muszą przygotować rodzice lub opiekunowie zanim złożą wniosek o przyznanie usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka?

-Potrzebne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka, zalecenia terapeutyczne lub lekarza prowadzącego oraz zaświadczenia o dochodzie członków rodziny.

- Kiedy rodzina może skorzystać z usług za darmo? Od czego zależy wysokość kwoty, którą rodzice muszą zapłacić?

- Jedynym czynnikiem mającym wpływ na wysokość odpłatności jest dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę. Jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł można skorzystać z pomocy bezpłatnie.

- Gdzie składa się wniosek o takie usługi?

- Wnioski można składać we wszystkich krakowskich filiach MOPS. Decyzja w tej sprawie wydawana jest niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

- Zanim zapadnie decyzja o przyznaniu pomocy pracownicy socjalni badają sytuację mieszkaniową, dochodową, rodzinną, zdrowotną takich osób. Na co zwracają Państwo szczególną uwagę?

- Głównie skupiamy się na sytuacji zdrowotnej dziecka i możliwości wsparcia rodziny. Ustalenie sytuacji dochodowej jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Partnerem akcji #DlaRodziny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.