Rondo w Skawinie już gotowe. W piątek wielkie otwarcie

fot. GDDKIA

W piątek, 12 sierpnia, rondo w Skawinie wraz ze wszystkimi relacjami zostanie udostępnione do ruchu. Zastąpiło ono skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 z ul. Krakowską w Skawinie i Skotnicką w Krakowie.

Jak informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA, po udostępnieniu do ruchu nowego ronda będą jeszcze prowadzone prace porządkowe i likwidacja zaplecza budowy. Czynności te nie wpłyną jednak na ruch. Wielkie otwarcie zaplanowano na godz. 15:00.

W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe oraz drogę gminną nr 603511K (ul. Wapowskiego). Wybudowana została nowa droga gminna, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki autobusowe oraz przystanki komunikacji autobusowej.

Rozbudowane i wybudowane zostały sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstał też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł.