Skarga na strefę płatnego parkowania. Krakowscy sędziowie jej nie rozpatrzą

fot. Julia Ślósarczyk

Więzy rodzinne stały się powodem wyłączenia całego sądu z rozpatrywania skargi na uchwałę o strefie płatnego parkowania.

Skarga dotyczy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za postój. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie trafiła w 2021 roku. Jednak krakowscy sędziowie nie będą jej rozpatrywać.

Skąd taka decyzja, skoro krakowski sąd rozpatrzył niejedną tego typu skargę? Jak wyjaśnia rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak, chodziło o kwestię związaną z bezstronnością.

– Przewodnicząca wydziału III WSA w Krakowie [sędzia Maria Zawadzka – red.] złożyła oświadczenie, że łączą ją więzy rodzinne ze skarżącym, a wobec tego powinna zostać wyłączona z rozpoznawania tej sprawy – informuje Sylwester Marciniak.

– Wobec powyższego, pozostali sędziowie WSA wnieśli o wyłączenie również ich z uwagi na możliwość wywołania wątpliwości co do ich bezstronności – tłumaczy rzecznik prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Procedura zajęła trochę czasu. Najpierw NSA wyznaczył sąd w Opolu jako odpowiedni do rozpatrzenia wniosku krakowskiego WSA, następnie ten sam sąd został wskazany jako odpowiedni do rozpoznania skargi.