Specjalny zespół zajmie się użytkiem ekologicznym na Klinach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni z komisji infrastruktury powołali w poniedziałek zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania dotyczącego użytku ekologicznego na Klinach.

Powołanie zespołu to wynik dyskusji podczas ostatniej sesji rady miasta (opisywaliśmy ją szerzej TUTAJ). Chodzi o ponad 66-hektarowy obszar pomiędzy autostradą a osiedlami na Klinach, który miałby być chroniony przed zabudową poprzez utworzenie użytku ekologicznego.

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała tam występowanie m.in. 45 gatunków ptaków objętych ochroną, cenne siedliska motyli czy osiem gatunków roślin chronionych. O to, by nie powstała tam nowa zabudowa, stara się od dawna lokalne stowarzyszenie, z drugiej jednak strony miasto jest właścicielem tylko jednej dziesiątej tego terenu, co w praktyce może oznaczać wysokie odszkodowania dla deweloperów, którzy w ten sposób stracą możliwość inwestowania na swoich gruntach.

Mają kilka miesięcy

Radny Michał Starobrat zaproponował wówczas, aby wypracowaniem akceptowalnego dla różnych stron rozwiązania zajął się specjalny zespół. W celu przyspieszenia jego powołania i działania, zdecydowano, by nie był to zupełnie nowy twór, lecz zespół roboczy w ramach komisji planowania przestrzennego rady miasta.

W poniedziałek zgłosili się do niego radni Michał Starobrat, Małgorzata Kot, Marek Sobieraj, Adam Migdał i Grzegorz Stawowy, który będzie również przewodniczącym zespołu.

Nad sprawą mają jednak dyskutować nie tylko członkowie zespołu. Spotkania mają być wyznaczane w taki sposób, by osoby z zewnątrz, np. przedstawiciele stowarzyszenia czy właściciele gruntów, a także urzędnicy czy inni radni, mogli brać w nich udział.

Konkluzje mają być przygotowane do 15 września.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice