Stowarzyszenie przeprasza wojewodę. Podziałała groźba

Łukasz Kmita, wojewoda małopolski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie przeprosiło na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę za skierowanie sprawy do prokuratury.

 27 stycznia wojewoda małopolski skierował do dwóch organizacji wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Pisma otrzymali Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie.

Była to reakcja na skierowanie przez te organizacje wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojewodę w związku z zamieszaniem wokół odwoływania oraz powoływania małopolskiego konserwatora zabytków.

Wojewoda chciał, aby stowarzyszenia opublikowały dwuzdaniowe oświadczenie w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz tradycyjnych mediach. Łukasz Kmita na publikację pisma dał czas do 2 lutego.

1 lutego oświadczenie opublikowało Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie, na czele którego stoją Jakub Łoginow, Michał Młynarczyk oraz Rafał Nowak.

– Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie przeprasza Pana Łukasza Kmitę - Wojewodę Małopolskiego za podanie w zawiadomieniu skierowanym w dniu 24 stycznia 2022 roku do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Zachód nieprawdziwych treści godzących w dobre imię Pana Łukasza Kmity jako Wojewody Małopolskiego. Skierowane przez Stowarzyszenie zawiadomienie nie przedstawia pełnego obrazu sytuacji faktycznej i prawnej, a treść zawiadomienia, które zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście-Zachód nie została sporządzona rzetelnie – czytamy.

Wojewoda nie powinien spodziewać się przeprosin od Towarzystwa Na Rzecz Ochrony Przyrody. – Tymczasem stowarzyszenie nie rozpowszechnia informacji nieprawdziwych. Informujemy jedynie, zgodnie z prawdą, że złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Fakt złożenia zawiadomienia jest prawdziwy i obiektywnie weryfikowalny, czemu nie zaprzecza zresztą treść wezwania bowiem, zawiera ono również żądanie wycofania tego zawiadomienia – twierdzą.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec
comments powered by Disqus