Straż graniczna na budowie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Strażnicy graniczni prowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich firm budowlanych. Okazało się, że nie wszystko jest zgodne z prawem.

– W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż obywatel Tadżykistanu nie był uprawniony do wykonywania pracy, natomiast obywatel Mołdawii nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę – mówi Justyna Dróżdż ze straży granicznej.

– Obywatelka Rumunii, będąca prezesem zarządu kontrolowanej spółki, powierzyła nielegalne wykonywanie pracy dwóm obywatelom Mołdawii tj. na innych warunkach niż określone w wydanych im zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Ponadto w 20 przypadkach nie dopełniła obowiązku informacyjnego wobec Wojewody Małopolskiego oraz wobec Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – informuje przedstawicielka SG.

Funkcjonariusze prowadzą teraz dalsze czynności, które mogą zakończyć się wnioskiem do sądu. Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości do 30 tys. złotych.