Zarządzanie Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwają konsultacje

Kraków fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Chodzi o Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO, który powstał na zlecenie miasta. Jego przygotowanie zostało podzielone na kilka etapów. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

To pierwsza całościowa próba ujęcia i podsumowania najpilniejszych wyzwań, które powinny być podjęte w procesie zarządzania obszarem wpisanym na Listę UNESCO.

Na zlecenie miasta opracowania planu podjął się zespół wybitnych specjalistów w dziedzinie światowego dziedzictwa: prof. Jacek Purchla, prof. Bogusław Szmygin i dr Andrzej Siwek. Wykonawcy opracowania zostali wybrani w drodze zamówienia publicznego.

Kilka etapów

Proces przygotowania i wdrożenia planu został podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich – opracowanie dokumentu – został zrealizowany w 2021 roku.

Obecnie trwa drugi etap – konsultacje społeczne prowadzone przez autorów opracowania i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach konsultacji, które potrwają do piątku, 18 lutego, została przygotowana specjalna ankieta, zaplanowano też dwa eksperckie dyżury telefoniczne oraz spotkanie konsultacyjne on-line:

- ankieta konsultacyjna on-line dostępna jest do 18 lutego,

- dyżury konsultacyjne eksperta: poniedziałek, 7 lutego w godzinach 15.00-17.00 oraz środa, 9 lutego w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 12 616 19 29,

- spotkanie on-line dla mieszkańców odbędzie się we wtorek, 8 lutego o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych poświęconych Planowi Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa można znaleźć na stronie obywatelski.krakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obszar turystyki i promocji miasta

Przygotowanie Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa jest odpowiedzią na „Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

- Podkreśla ona potrzebę wzmacniania wizerunku Krakowa jako miasta dziedzictwa i traktuje ten obszar jako ważny element tożsamości, rozwoju, a także kształtowania odporności na skutki rozmaitych kryzysów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. To jednocześnie ważny obszar turystyki i promocji miasta, mający przełożenie na rozwój wiedzy i zatrudnienie. Plan pomoże w sprawnym zarządzaniu najcenniejszym obszarem miasta, a także w realizacji założeń polityki zrównoważonego rozwoju Krakowa. Wesprze też zarządzanie turystyką miasta, zwłaszcza w kontekście ochrony historycznego krajobrazu miejskiego i ochrony lokalności – czytamy w komunikacie miasta.

Trzeci etap konsultacji dotyczy przekazania pod obrady rady miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu i ma zostać zrealizowany do końca kwietnia.

Czwarty, czyli podpisanie planu przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz przekazanie dokumentu do Komitetu UNESCO, planowany jest na czerwiec 2022 roku. Finałem będzie dziewięciomiesięczny okres wdrożenia planu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto