ZZM zrobi z pięknych, krakowskich terenów użytek... ekologiczny

Kamieniołom Liban fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej planuje utworzyć siedem nowych użytków ekologicznych. Jak na razie kwalifikują się na to aż 32 obszary w Krakowie.

ZZM planuje objąć ochroną murawy kserotermiczne Bielany i Bogucianka, kamieniołomy Libana i Bogucianka, Wzgórze Wielkanoc, Piaski Wielkie i starorzecze w Mogile.

Co to jest użytek ekologiczny?

Użytek ekologiczny jest jedną z form ochrony przyrody w Polsce. Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku mogą nimi zostać pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności czy starorzecza.

Siedem nowych użytków

– Kierunki rozwojów terenów zieleni weszły w życie, a w tych kierunkach użytki ekologiczne są równie ważne jak rewitalizacja starych i zakładanie nowych parków – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. – Tereny nieurządzone są równie ważne jak te urządzone i chcielibyśmy, by było ich jak najwięcej – kwituje.

W Krakowie wytypowano aż 32 obszarów zasługujących na powołanie użytkiem ekologicznym. Na razie zaproponowano siedem spośród nich, o łącznej powierzchni około 35 ha.

Wyjątkowe walory

Murawy kserotermiczne to obszary zielone, które rozwijają się tylko na bardzo nasłonecznionym terenie. W Krakowie takimi obszarami są m.in. murawy Bielany i Bogucianka. W kamieniołomie Bogucianka żyje wiele rzadkich gatunków owadów, a ponadto można tam znaleźć cenne minerały.

Na Wzgórzu Wielkanoc występują rzadkie i chronione gatunki kwiatów, np. sasanka łąkowa. W kamieniołomie Libana występuje mozaika siedlisk: od nasłonecznionych muraw, poprzez drzewa i krzewy, aż do roślin wilgociolubnych i wodnych.

Starorzecze w Mogile ze względu na swoje warunki jest miejscem występowania ptaków wodno-błotnych i rozrodu płazów. Kilkudziesięcioletnie drzewa, murawy porośnięte krzewami i oczko wodne to natomiast walory Piasków Wielkich.

comments powered by Disqus