Jest przetarg na linię tramwajową łączącą Cichy Kącik z Azorami

Nowa linia miałaby połączyć Cichy Kącik z trasą do Bronowic fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił dziś przetarg na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej łączącej Cichy Kącik z Azorami.

Urzędnicy na opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej mają zarezerwowane ponad 1,2 miliona złotych. Firma, która wygra przetarg i otrzyma zlecenie, będzie musiała przygotować minimum trzy warianty wykonania linii tramwajowej z Cichego Kącika na Azory.

Plany zakładają trzy fazy realizacji inwestycji. W ramach pierwszej części, linia miałaby rozpoczynać się na istniejącej pętli tramwajowej na Cichym Kąciku, później trasa przebiegałaby ulicą Piastowską do skrzyżowania z ulicą Głowackiego. Dzięki temu, można by połączyć Cichy Kącik z linią do Bronowic.

Drugi odcinek linii przebiegałby wzdłuż ulicy Głowackiego. Urzędnicy chcą, aby firma projektowa opracowała minimum jeden wariant z zachowaniem zabytkowego muru stadionu WKS Wawel. Następnie linia tramwajowa przekraczałaby tory kolejowe i biegła wzdłuż ulicy Weissa do skrzyżowania z ulicą Opolską.

W ramach trzeciej fazy, pracownicy miejskiej jednostki zaplanowali rozbudowę układu drogowego na południe od istniejącej pętli na Cichym Kąciku, w kierunku skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi.

Firma, która otrzyma zlecenie, będzie miała 10 miesięcy na opracowanie wariantów przebiegu linii tramwajowej, przeprowadzenie prognozy ruchu, zorganizowanie konsultacji społecznych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

comments powered by Disqus