Murale w centrum uwagi. Nowy zespół w urzędzie miasta ma zadbać o jakość przestrzeni

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Artyści, kuratorzy, badacze i pasjonaci sztuki mogą dołączyć do zespołu ds. murali. W poniedziałek rozpoczął się nabór do rocznego, pilotażowego projektu.

W grudniu miasto ogłosiło założenia polityki muralowej. Jego częścią stanie się zespół ds. murali, w skład którego wejdą nie tylko urzędnicy, ale również artyści, kuratorzy i badacze. Zgodnie z zapowiedzią, miasto ogłosiło nabór dla osób chcących się zaangażować w prace zespołu.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 stycznia. Deklaracje musza zawierać opis dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych projektów związanych ze sztuką w przestrzeni miejskiej, jak i opis wizji pracy w zespole. Zainteresowane osoby mogą dołączyć również rekomendacje środowisk, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność w tym obszarze.

Decyzję o powołaniu składu zespołu podejmuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Członkinie i członkowie zespołu pełnią swoje funkcje społecznie – nie pobierają ani diet, ani wynagrodzenia.

„Celem działania zespołu jest również troska o jakość przestrzeni, podniesienie atrakcyjności miejsca, ochrona strefy UNESCO i strefy buforowej w kontekście przyjętego prawa lokalnego (uchwały krajobrazowej oraz uchwał dotyczących parków kulturowych), a także promocja murali i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ich powstawania” – informują urzędnicy.

Murale pod lupą

Zespół będzie przede wszystkim odpowiedzialny za opiniowanie nowych wniosków, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z powstającymi muralami.

– Mural jest uwikłany w świat sztuki, administracji i zarządzania. Dobry mural to nie tylko monumentalne malowidło, ale praca korespondująca z miejscem i uwzględniająca interakcję z mieszkańcami. Tu dochodzi również kwestia murali reklamowych – jedne realizacje są lepsze, drugie gorsze. Trzeba zastanowić się nad tym, jak pogodzić jedno z drugim. W zespole będziemy brać pod uwagę jakość artystyczną, renomę twórcy. Damy również szansę początkującym artystom – mówi Artur Celiński z DNA Miasta, koordynator prac nad założeniami polityki muralowej.

Zespół ds. murali ma umożliwić wydziałom, jednostkom i instytucjom zintegrowane zarządzanie i decydowanie w kwestiach dotyczących murali.

– Celem polityki muralowej jest uporządkowanie procedur związanych z powstawaniem murali. Naszym celem nie jest ustrukturyzowanie, ale współpraca z twórcami i pomysłodawcami tak, aby przeciwdziałać powstawaniu słabej jakości murali, ich nadprodukcji, powstawania murali reklamowych czy prac powstających bez braku poszanowania miejsca. Zespół ds. murali na pewno ograniczy te procesy. Mamy nadzieję, że realizacje w miejskiej przestrzeni będą coraz lepsze – mówiła podczas spotkania dotyczącego polityki muralowej Katarzyna Olesiak, dyrektorka wydziału kultury urzędu miasta.

Więcej: