Nowe zadania przed szefem straży [ZDJĘCIA, VIDEO]

Stanisław Nowak fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl

1 marca minie 10 lat od powołania Stanisława Nowaka na zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Teraz objął on stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Stoją przed nim nowe zadania, w tym przygotowanie straży pożarnej do zabezpieczenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

– Myślę, że przez ostatnie lata w krakowskiej straży pożarnej wydarzyło się bardzo wiele dobrego. W ciągu mojej służby było mi dane pomagać w jej rozwoju. Myślę, że widać po mnie lekkie wzruszenie. To przecież ponad 30 lat pracy w Krakowie. Zapewniam, że czuję się krakowskim strażakiem – mówił Stanisław Nowak.

W miejskiej komendzie Nowak odpowiadał przez ostatnie lata za m.in. inwestycje, dlatego podsumowano też rozbudowę jednostek ratowniczo-gaśniczych w Krakowie i zakupy nowego sprzętu.

Czekają na Warszawę

Teraz przed nowym komendantem wojewódzkim nowe zadania, w tym prace nad zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży. Jak sam ocenia, jest to ogromne wyzwanie, które musi być zrealizowane zgodnie z planem zabezpieczeń.

– Będziemy prosić o wsparcie śląską komendę, świętokrzyską i podkarpacką. Czekamy, żeby komenda w Warszawie zatwierdziła nasz ramowy plan zabezpieczeń. Jeśli to się stanie wówczas szczegółowo będziemy wyznaczać zadania – mówi Stanisław Nowak.

Podczas spotkania pożegnano też strażaków odchodzących na emeryturę oraz wręczano awanse na wyższe stanowiska. Po uroczystościach odbyły się pokazy nowego sprzętu strażackiego, jaki został zakupiony w minionym roku przez Komendę Miejską PSP w Krakowie. Uroczystość była też okazją do podsumowania 2015 roku dla krakowskich strażaków.

Wielokrotnie odznaczany

22 stycznia minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, po uzgodnieniu z wojewodą małopolskim powołał mł. bryg. Stanisława Nowaka na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Pełni on służbę w straży pożarnej od 1985 roku.

W Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie nadzorował między innymi sprawy kontrolno-rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko-techniczne. W czasie swojej wieloletniej służby uzyskał liczne odznaczenia, w tym: Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę czy Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.