Radni chcą zmian w projekcie linii do Mistrzejowic

Protest przeciwko wycince przez urzędem miasta fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni miejscy przyjęli podczas sesji dwie rezolucje dotyczące budowy nowej linii do Mistrzejowic. Chcą podjęcia dialogu z mieszkańcami i wprowadzenia zmian, by ograniczyć wycinkę drzew.

Sprawa linii do Mistrzejowic, która ma już zezwolenie na realizację i lada moment ma przejść do etapu budowy, zdominowała środową sesję rady miasta. Najpierw przez kilka godzin trwała dyskusja z udziałem radnych, urzędników, przedstawicieli wykonawcy i mieszkańców. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj:

Tylko tramwaj

Dyskusję zakończyło głosowanie nad dwiema rezolucjami – przygotowanymi w podobnym duchu, ale jednak różniących się treścią. Klub Kraków dla Mieszkańców w swojej rezolucji jednoznacznie oczekiwał zmian w przygotowanym projekcie. Autorzy podkreślili poparcie dla rozbudowy infrastruktury transportu publicznego, ale w taki sposób, by nie dewastować przestrzeni publicznej, nie ingerować nadmiernie w strefę przyrodniczą i nie stać w sprzeczności z postulatami mieszkańców.

Dlatego też w projekcie rezolucji znalazło się wprost oczekiwanie wstrzymania procedury i skorygowanie projektu w taki sposób, by w maksymalnym stopniu ograniczyć go do budowy linii tramwajowej.

– Wnosimy o rezygnację z rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej, ograniczenie do minimum planowanej wycinki drzew, a tam gdzie to niemożliwe do podjęcia działań celem przesadzenia wszystkich drzew, których stan fitosanitarny na to pozwala. W ramach rekompensaty nasadzenia zastępcze winny być realizowane w najbliższej okolicy miejsc, gdzie drzewa są usuwane, a suma obwodów drzew, które będą nasadzane, winna być nie mniejsza niż tych, które zostaną usunięte – napisano w rezolucji.

Podjąć dialog

Druga rezolucja, zgłoszona przez klub Koalicji Obywatelskiej, kładła nacisk przede wszystkim na podjęcie dialogu ze stroną społeczną. Zwracała uwagę na fakt, że mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zgłosiły bardzo wiele uwag do inwestycji. Dotyczyły one przede wszystkim zachowania zieleni.

Radni przypomnieli władzom miasta, że Kraków podejmuje cały szereg działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i podkreśla swoje ambicje w tej dziedzinie. – Te działania zobowiązują nas do szczególnej dbałości o przyrodę naszego miasta, w tym o ochronę krakowskich drzew – podkreślili autorzy.

Deklaracje w sprawie spotkań z mieszkańcami padły jeszcze w trakcie wcześniejszej dyskusji z ust wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. – Mam nadzieję, że po deklaracji pana prezydenta Kuliga faktycznie do tych rozmów dojdzie i nie będą to tylko spotkania, z których nic nie wyniknie, ale nastąpią pewne korekty tej dokumentacji projektowej – skomentował radny Dominik Jaśkowiec.

Radni za

Radni w głosowaniu poparli obydwie rezolucje. Ta dotycząca podjęcia dialogu społecznego została przyjęta jednogłośnie. W przypadku dokumentu przygotowanego przez klub Kraków dla Mieszkańców za zagłosowało 25 radnych, sześciu było przeciw, a dwóch się wstrzymało.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony Mistrzejowice