A4. Katowice-Kraków. Zmiany w organizacji ruchu na węźle Brzęczkowice

Od ostatniego tygodnia września aż do początku listopada węźle Brzęczkowice w Mysłowicach wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. Są związane z kontynuacją remontu wiaduktu i nawierzchni węzła.

Koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady A4 będzie sukcesywnie zamykał i otwierał łącznice węzła Brzęczkowice (skrzyżowanie A4 z drogą S1), umożliwiające zjazd lub wjazd na autostradę A4, a ruch poprowadzony zostanie objazdami.

Objazdy

28 września na węźle Brzęczkowice otwarte zostaną łącznice relacji Łódź-Kraków oraz Kraków-Cieszyn. Dzień później zamknięty zostanie zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic na drogę S1 w kierunku Łodzi (łącznica relacji Katowice-Łódź). Objazd poprowadzony będzie najpierw na węźle Brzęczkowice zjazdem z A4 z kierunku Katowic na S1 w kierunku Cieszyna, następnie za ok. jeden km węzłem Brzezinka w Mysłowicach w ciągu drogi S1 i po nawróceniu na tym węźle ponownie drogą ekspresową S1 w kierunku Łodzi.

29 września zamknięty zostanie także zjazd z S1 z kierunku Cieszyna na A4 w kierunku Katowic (łącznica relacji Cieszyn-Katowice). Objazd poprowadzony będzie drogą S1 do węzła Sosnowiec-Jęzor i po nawróceniu na tym węźle ponownie drogą S1 w kierunku Cieszyna aż do zjazdu na A4 w kierunku Katowic.

Celem remontu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników węzła poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni jezdni w ciągu drogi S1: polepszenie jej równości, nośności i właściwości przeciwpoślizgowych, naprawienie usterek elementów odwodnienia powierzchniowego, rowów odwadniających i przepustów, wymianę barier ochronnych. Poprawione zostaną właściwości użytkowe wiaduktu i jego estetyka oraz wydłużony zostanie okresu jego przydatności do użytkowania.