Decyzja sądu w sprawie spółki Kraków5020

Naczelny Sąd Administracyjny fot. Patryk Salamon/LoveKraków.pl

Raz jeszcze krakowski sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzyć skargę spółki Kraków5020 na uchwałę rady miasta w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego – wynika z wyroku NSA.

Pod koniec kwietnia 2023 roku radni miejscy przegłosowali obywatelski projekt uchwały dotyczący likwidacji spółki gminnej Kraków5020. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę kierownictwa spółki domagającego się unieważnienia uchwały.

23 sierpnia sąd odrzucił skargę, ponieważ spółka nie wykazała interesu prawnego. Uchwała mogłaby naruszać najwyżej interes faktyczny – samej spółki lub jej kierownictwa. Uchwała nie powoduje również wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, do tego niezbędna jest decyzja prezydenta miasta, jako walnego zgromadzenia wspólników.

WSA nie rozpatrzył pisma o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, ponieważ wniosek ten można rozpatrzyć dopiero po skutecznym wniesieniu skargi. W tym przypadku tak nie było.

Kasacja i ponowne rozpatrzenie

Władze spółki złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 26 stycznia tego roku została uwzględniona.

– NSA uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Krakowie. Oznacza to, że skarga Kraków5020 na uchwałę RMK w sprawie rozwiązania Spółki została niesłusznie odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny – poinformowało biuro prasowe Kraków5020.