Łąki nad Rudawą objęte ochroną. To już 19 użytek ekologiczny w Krakowie

Nowa ścieżka nad Rudawą fot. Krzysztof Kalinowski
Radni miejscy zdecydowali, by objąć ochroną cenne przyrodniczo tereny w dolinie Rudawy.
W konsultacjach społecznych, które przeprowadził magistrat, większość krakowian opowiedziała się za utworzeniem użytku ekologicznego na terenie łąk nad Rudawą. Przypomnijmy, że to jedna z form ochrony przyrody.

W tym konkretnym przypadku użytek został ustanowiony, by zachować ekosystem doliny Rudawy. To obszar cenny przyrodniczo. Występują tam płazy, a także liczne gatunki ptaków.

Jest to jedyny tak rozległy obszar łąkowy w dolinie Rudawy na terenie Krakowa, który ze względu na bezpośrednie połączenie z rzeką i okresowe zalewanie, funkcjonuje w sposób typowy dla nadrzecznych, urozmaiconych siedlisk łąkowych – przekonują miejscy urzędnicy.

Zaznaczają jednocześnie, że użytek nie obejmuje wałów przeciwpowodziowych wraz z 3-metrowymi pasami ochronnymi oraz koryta rzeki wraz z 3-metrowymi pasami technicznymi. – Jest to spowodowane koniecznością zapewniania właściwego stanu technicznego tych miejsc przez Wody Polskie – twierdzi urząd miasta.

W Krakowie jest już łącznie 19 użytków ekologicznych. Wśród nich są m.in. „Łąki Nowohuckie”, „Las w Witkowicach” oraz „Słona Woda”.

Użytek „Łąki nad Rudawą” został uchwalony przez radnych miejskich na ostatniej sesji RMK 17 stycznia.