Mieszkańcy Żabińca jeszcze długo będą przechodzić przez tory

fot. Julia Ślósarczyk

Opublikowane pod koniec 2020 roku wizualizacje muszą na razie wystarczyć. Plany dotyczące ułatwienia mieszkańcom Żabińca pokonania linii kolejowej i dojścia do al. 29 Listopada odsuwają się w czasie.

Chodzi o możliwość skrócenia drogi z południowej części Żabińca w stronę al. 29 Listopada i znajdujących się tam przystanków autobusowych. Mieszkańcy muszą teraz nadkładać drogi przez ul. Żmujdzką, a wielu ryzykuje i przechodzi przez tory nielegalnie.

Ta historia już wcześniej trwała długo, aczkolwiek po wcześniejszych zawirowaniach można było zaobserwować przyspieszenie. Zarząd Inwestycji Miejskich ma już koncepcję planowanego rozwiązania – inną, niż była brana pod uwagę wcześniej. Zgodnie z koncepcją, piesi idący z Żabińca mieliby najpierw przechodzić tunelem pod linią nr 8 Warszawa–Kraków, a następnie jednoprzęsłową kładką nad łącznicą kolejową.

Zapowiedzi

Pod koniec 2020 roku ZIM pokazał wizualizację planowanej inwestycji. – Chcemy w przyszłym roku ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2022 roku chcemy mieć zezwolenie na realizację robót budowlanych – zapowiadał wówczas Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Nie ma w budżecie

Od tej pory jednak sprawy nie posunęły się do przodu. W tegorocznym budżecie nie ma zupełnie wzmianki o tej inwestycji. Według aktualnych zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej, na przyszły rok przewidziane zostało półtora miliona złotych, a na rok 2024 – kolejny milion. To na razie pieniądze na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń, a nie na rozpoczęcie prac.

Zanim uda się zrobić jakikolwiek krok, potrzebne jest jednak wykupienie brakujących fragmentów terenu. – Aktualnie trwa postępowanie prowadzone przez Wydział Skarbu Miasta UMK w sprawie pozyskania nieruchomości pod realizację inwestycji – mówi nam Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM.

– Po pozyskaniu nieruchomości ZIM planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę szacujemy na rok 2024 – dodaje. Jak mówi, procedura wykupu działek w takim przypadku trwa długo, ponieważ nie można zastosować żadnej specustawy, w przeciwieństwie do budowy dróg.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały