Miliony zwiedzających w muzeach i galeriach w Małopolsce

Zamek Królewski na Wawelu fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ponad 4 mln osób odwiedziło muzea i galerie w Małopolsce. Tak wynika z najnowszego raportu GUS dotyczącego 2020 roku. Małopolska a przede wszystkim Kraków, przyciągnęły blisko 42 proc. ogólnej liczby odwiedzających polskie galerie i salony sztuki oraz co piątego zwiedzającego krajowe muzea.

– Według stanu na koniec 2020 r. w województwie funkcjonowało 18,6% ogólnej liczby galerii i salonów sztuki oraz 10,8% ogólnej liczby muzeów  i oddziałów muzealnych działających w Polsce. W ciągu roku wystawy w galeriach i salonach sztuki oraz muzeach i oddziałach muzealnych odwiedziło łącznie 4,1 mln osób (41,8% ogólnej liczby zwiedzających galerie i salony sztuki oraz 19,6% ogólnej liczby zwiedzających muzea i oddziały muzealne w Polsce) – czytamy w raporcie GUS.

Rok 2020 był dla instytucji kultury trudny ze względu na lockdown i wprowadzane w kolejnych miesiącach obostrzenia. Działalność muzeów, teatrów, kin, bibliotek i innych instytucji została czasowo ograniczona. Ograniczenia dotknęły również imprezy masowe takie jak festiwale czy koncerty. Na czas pandemii wiele wydarzeń przeniosło się do sieci.

Ponad 4 mln odwiedzających

W 2020 roku Kraków, przyciągnął prawie 42 proc. ogólnej liczby zwiedzających polskie galerie i salony sztuki oraz co piątego zwiedzającego krajowe muzea - łącznie  4,1 mln osób. W ubiegłym roku liczba odwiedzających muzea w Krakowie i Małopolsce spadła o blisko 71 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa zaznacza, że instytucja w trudnym, pandemicznym roku, starała się dostosowywać swoją działalność do sytuacji.

– W czasie zamknięcia przybliżaliśmy nasze działania i propozycje w Internecie, a kiedy tylko było to możliwe otworzyliśmy się dla odwiedzających – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Według danych GUS w naszym regionie pod koniec 2020 roku działało 101 muzeów i oddziałów muzealnych, w tym 42 w Krakowie.

Krakowskie oddziały gromadzą ponad 84 proc. ogólnej liczy zbiorów muzealnych województwa. Muzea i oddziały muzealne zorganizowały w ubiegłym roku 343 wystawy stałe oraz 319 wystaw czasowych. Raport GUS nie obejmuje oferty muzeów prywatnych, uniwersyteckich i kościelnych - liczbę oddziałów muzealnych działających w samym Krakowie miasto szacuje na 113 jednostek.

Z 57 małopolskich galerii i salonów sztuki (6 galerii państwowych, 22 samorządowe, 29 instytucji prywatnych) ponad 70 proc. działa w Krakowie.

W 2020 roku małopolskie galerie i salony sztuki zorganizowały łącznie 329 wystaw w kraju i za granicą. W województwie wystawy zwiedziło blisko 862 tys. osób, w tym ponad 739 tys. wystawy plenerowe.

Galerie państwowe i samorządowe zorganizowały 199 wystaw, z których blisko połowę (43,2 proc.) stanowiły wystawy zorganizowane przez galerie działające w Krakowie.

Przedstawienia i koncerty

W Krakowie i Małopolsce rok temu odbyło się 2,6 tys. przedstawień i koncertów, w których uczestniczyło 360 tys. osób. W teatrach i instytucjach muzycznych odbyło się 61 premier. Większość inicjatyw to przedsięwzięcia zaproponowane przez teatry i instytucje muzyczne zlokalizowane w Krakowie (2,2 tys.). Zgromadziły one 319,5 tys. widzów i słuchaczy.

Raport GUS informuje, że małopolskie centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice zorganizowały 14,9 tys. imprez. To o ponad połowę mniej niż w 2019 roku, w których wzięło udział 1,2 mln uczestników - o blisko 71 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Pod względem liczby uczestników przypadających na jedną imprezę najliczniejsze były festiwale i przeglądy artystyczne (uczestniczyło w nich średnio 378 osób). W Krakowie zorganizowano 4,5 tys. imprez (30 proc. ogólnej liczby imprez), w których wzięło udział blisko 453 tys. osób (36,4 proc. ogólnej liczby uczestników).

W 2020 roku w województwie zorganizowano 46 masowych imprez artystyczno-rozrywkowych. Rok wcześniej były to 353 imprezy, które stanowiły 12,1 proc. ogólnej liczby masowych imprez artystyczno-rozrywkowych zorganizowanych w Polsce. W regionie najwięcej imprez odbyło się w Krakowie – 20 (spadek o blisko 96 proc. w porównaniu z 2019 rokiem).

Trudny rok dla krakowskiej kultury

Obecnie w Krakowie, w najtrudniejszej sytuacji są instytucje generujące do 2019 roku nawet 50 proc. swoich przychodów ze sprzedaży biletów czy usług.

Jak informuje miasto, wśród tego typu instytucji są m.in. Muzeum Krakowa, Teatr Bagatela, KBF, ale i centra kultury, które nie są ujmowane w planach odmrażania czy wsparcia, m.in. Nowohuckie Centrum Kultury.

W czasie pandemii miasto realizuje projekty mające wspierać kulturę w czasie pandemii. W ramach programu „Kultura odporna” miasto przeznaczyło na pomoc ponad 27 mln zł.

– Przed nami trudna jesień. Mamy nadzieję, że działalność instytucji kultury będzie możliwa w warunkach elastycznego dopasowywania ich działalności do sytuacji pandemicznej. Kolejnych zamknięć instytucji nie potrafimy sobie wyobrazić – podkreśla Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury.