Wyniki rekrutacji na UEK. Na które kierunki było najwięcej chętnych?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

8562 kandydatów aplikowało w tym roku na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym.

O możliwość podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym aplikowało 8562 kandydatów, z których przyjęto 3504 osoby. Łącznie wpłynęło 15429 zgłoszeń.

O przyjęcie na studia ubiegało się 699 cudzoziemców i z tej grupy przyjętych zostało 315 osób.

– To kolejny rok, w którym rośnie liczba kandydatów i przyjętych na studia w UEK. Obrazuje to atrakcyjność oferty dydaktycznej naszej Alma Mater, konsekwentnie rozwijanej i systematycznie doskonalonej – komentuje na Facebooku rektor uczelni Stanisław Mazur.

Wylicza przy tym, że największą popularnością, wyrażoną liczbą kandydatów na jedno miejsce, cieszyły się Marketing i komunikacja rynkowa, Informatyka stosowana, Logistyka międzynarodowa oraz Prawo i Finanse i rachunkowość.