2,8 tys. uwag do studium dotyczy głównie możliwości zabudowy działek

Kraków z drona

Urząd otrzymał blisko 2,8 tysiąca uwag do studium zagospodarowania przestrzennego – poinformowała Bożena Kaczmarska-Michniak, dyrektorka magistrackiego biura planowania.

W czwartek popołudniu prawie sto osób uczestniczyło w spotkaniu dotyczącym zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Urzędnicy wyjaśnili, że to dokument dla całego miasta, określający ogólne zasady kształtowania przestrzeni publicznej.

2,8 tys. uwag dotyczących głównie zabudowy

Bożena Kaczmarska-Michniak podkreśliła, że 2,8 tys. uwag od mieszkańców dotyczyło w głównej mierze przekształcenia terenów niepodlegających zabudowie w inwestycyjne. – Większość tych wniosków, to wnioski inwestycyjne, aby działki uzyskały charakter inwestycyjny. To był argument, aby pochylić się nad tym zagadnieniem – mówiła dyrektorka biura.

Później szefowa wydziału w urzędzie miasta poinformowała, że w nowym studium, które będzie opracowywane dopiero po nowym roku, uwzględnione mają być m.in. już istniejące biznesowe centra usług czy obszary pod nowe biurowce.

Z 8,3 na 10 mkw. terenów zielonych na mieszkańca

Urzędnicy zapewniają, że chcą również zwiększania obszarów terenów zielonych. Bożena Kaczmarska-Michniak powiedziała, że obecnie na mieszkańca Krakowa przypada statystycznie 8,3 mkw. terenu zieleni publicznej.

– Dążymy do tego, aby zostało to zmienione na 10 mkw. na osobę. Aby mógł wzrosnąć komfort życia mieszkańców – deklarowała dyrektora biura planowania.

Dla urzędniczki istotne jest, aby równomiernie rozmieścić tereny zielone na obszarze miasta. – W zachodniej części miasta terenów zielonych jest dużo więcej niż w centrum. Będziemy w tym dokumencie starali się szukać takich obszarów. Będziemy szukać, jak nie dużego parku, to choć działek pod park kieszonkowy czy szpaler drzew – dodała.

Dyrektorka nie przesądziła, czy w dokumencie będą utrzymane plany dla metra czy kolei aglomeracyjnej. – To zagadnienie jest otwarte. Opracowywania są zlecone przez miasto i wykonywane przez politechnikę krakowską – mówiła.

Mieszkańcy pytają o poprawę rozwiązań komunikacyjnych

Podczas dyskusji mieszkańcy pytali, czy na północy Krakowa w studium będą przewidziane alternatywne drogi do ulicy Łokietka. Padały również propozycje, aby w dokumencie planistycznym uwzględnić przebieg tramwaju do Toń.

Przedstawicieli Woli Duchackiej interesowała sprawa poprawy sytuacji komunikacyjnej na ich osiedlu. Bożena Kaczmarska-Michniak mówiła, że nie ma jeszcze gotowego dokumentu i urzędnicy oczekują na dalsze uwagi od mieszkańców. – Taka wiedza jest dla nas bezcenna. Nie znamy potrzeb mieszkańców aż tak dobrze, jak sami mieszkańcy – dodała.

Padło również pytanie, czy tereny zielone chronione już uchwalonymi planami przestrzennymi mogą być zagrożone. Ze strony dyrektorki biura padło zapewnienie, że tereny przeznaczone pod zieleń nie będą naruszone i mieszkańcy mogą spać spokojnie.

comments powered by Disqus