Łącznica Zabłocie-Krzemionki rusza od grudnia [Rozmowa]

Przystanek Zabłocie będzie otwarty od 10 grudnia. O to, jakie zmiany go jeszcze czekają, pytamy Rafała Zahutę, odpowiedzialnego za budowę łącznicy Zabłocie-Krzemionki.

Przystanek Kraków Zabłocie jest już praktycznie gotowy. Kiedy z niego skorzystamy? Czy grozi nam, że z powodu kolejnej inwestycji będzie ponownie zamknięty?

Rafał Zahuta, dyrektor projektu budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie-Kraków Podgórze/Krzemionki: Przystanek Kraków Zabłocie będzie dostępny dla podróżnych od 10 grudnia, czyli od nowego rozkładu jazdy 2017/2018. Chcę podkreślić, że od tego momentu będzie już przez cały czas czynny i dostępny dla podróżnych. Nie przewidujemy zamykania obiektu. Na czas dobudowy dodatkowych torów będzie opracowana – tak jak przy każdej inwestycji, szczegółowa organizacja ruchu pociągów. Dla podróżnych nie będzie istotnych zmian. Informacje, tak jak o innych relacjach, będą umieszczone w rozkładzie jazdy.

Dlaczego mówimy, że jest to przystanek nie stacja?

Zabłocie jest przystankiem, czyli zapewnia postój pociągów, wsiadanie i wysiadanie podróżnych. Na przystankach nie wykonujemy natomiast manewrów pociągów. Dla nas najistotniejsze jest to, że to nowe miejsce spełnia oczekiwania pasażerów: przystanek jest w pełni przygotowany do współpracy z innymi środkami komunikacji, bo taka jest jego rola. Podróżny ma sprawnie zmienić środki komunikacji i wygodnie wsiąść do pociągu. Z nowych obiektów skorzysta każdy pasażer. Dla osób o ograniczonej mobilności są windy, a ścieżki naprowadzające ułatwią drogę osobom słabowidzącym.

Czy przystanek Zabłocie będzie jeszcze zmieniał wygląd?

Raczej będzie zwiększał możliwości obsługi podróżnych. W ramach inwestycji PKP PLK na przystanku Kraków Zabłocie zostaną poszerzone perony i uzupełnione o dodatkowe elementy infrastruktury – niezbędne na szerszym peronie np. oświetlenie i zadaszenie. Dobudowane zostaną, „na zewnątrz” istniejących torów, dodatkowe dwa tory, po jednym z każdej strony, służące obsłudze pociągów aglomeracyjnych. To właśnie te dodatkowe tory zwiększą możliwości obsługi pasażerów. Po nich pojadą pociągi aglomeracyjne.

A jak zmieni się układ przystanku?

Podróżni praktycznie tego nie odczują. Zewnętrzne ściany, z obu stron, zostaną przeniesione poza rozszerzone perony i dobudowane tory. Będą pełniły podobną rolę jak obecnie. Z obu stron osłonią przystanek. Wizualna zmiana przystanku to jedynie dodatkowe zadaszenie, osłaniające poszerzony peron – podobne do istniejącego przy obecnych już krawędziach. Szczegółowy projekt wykonawczy firma przygotuje do końca przyszłego roku, bo prace realizujemy w trybie „projektuj i buduj”.

Na przystanku Kraków Zabłocie spotkają się dwa projekty.

Tak, na Zabłociu dodatkowe tory z Krakowa Głównego „dojdą” do łącznicy. Łączenie infrastruktury obu projektów, czyli łącznicy i przebudowy linii E30, wykonujemy poza projektami unijnymi. Nie jest i nie będzie naruszana ich funkcja, więc nie ma ryzyka, że utracimy finansowanie projektu. Będą za to nowe możliwości komunikacyjne dla Krakowa i aglomeracji. Budowa łącznicy i modernizacja linii E30 od początku były planowane jako odrębne projekty. Są też realizowane w ramach różnych programów dofinansowania.

Kto na nich skorzysta?

Dla pasażerów to ważna zmiana i większa dostępność do kolei, krótsze podróże i większe możliwości. Z perspektywy mieszkańców, korzystających z komunikacji publicznej, słyszymy, że to dobry i oczekiwany ruch w ich stronę. Specjaliści z Politechniki Krakowskiej mówią o skoku cywilizacyjnym. Dla PLK to budowa nowej kolei, sprawniejszy węzeł kolejowy w Krakowie i lepsze połączenia kolejowe w Polsce.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
reklama
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale