Będzie punkt informacyjny, ale co z dopłatami do ogrzewania?

Radni na dzisiejszej przegłosowali uchwałę kierunkową, która wzywa prezydenta Majchrowskiego o utworzenie w Urzędzie Miasta Krakowa specjalnego punktu informacyjnego, w którym mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o szczegółach dotyczących wymiany źródeł ogrzewania, systemu dofinansowania oraz programów pomocowych. W tej sprawie list do gospodarza miast wysłał również Krakowski Alarm Smogowy, domagajac sie dodatkowo, aby został zwiększony budżet na dofinansowanie rachunków za ogrzewanie, gdyż teraz, skorzysta z tego ok. 70 gospodarstw domowych.

Współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi musi opierać się na rzetelnej informacji oraz pomocy ze strony miasta. Punkt miałby za zadanie prowadzenie i koordynację działań promocyjnych, edukacyjnych i doradczych, w tym rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków beneficjentów pomocy – mówi radny Paweł Ścigalski, który wystosował uchwałę kierunkową w tej sprawie.

Uchwała kierunkowa składa się z ośmiu punktów. Zainteresowani będą mogli przyjść do Urzędu Miasta i dowiedzieć się m.in. o wszystkich szczegółach dotyczących Lokalnego Programu Osłonowego. Swoją pomoc przy wypełnianiu wniosków będą oferować pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Mieszkańcy na miejscu dowiedzą się także o realizowanych programach wali z niską emisją, takich jak KAWKA czy Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Urzędnicy wytłumaczą i doradzą w sprawie termodynamizacji budynków czy przejścia na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania: MPC i gaz. Punkt będzie też odpowiedzialny za tworzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych.

Skorzystają nieliczni?

Krakowski Alarm Smogowy zwrócił się również do prezydenta Jacka Majchrowskiego o zwiększenie budżetu dla programu osłonowego na 2014 rok. – Jesteśmy przekonani, że środki zabudżetowane obecnie, czyli 77 tys. zł na 2014 r., są znacznie niższe niż rzeczywiste potrzeby – twierdzą działacze KAS i wyliczają, że przy założeniu, iż średnia dopłata do rachunków za ogrzewania wyniesie ok. 1000 zł, to z pomocy skorzysta jedynie 77 gospodarstw domowych. W pierwotnej wersji Lokalnego Programu Osłonowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich wyliczeniach uwzględnił ponad 1000 takich gospodarstw, jednak wtedy stawki dopłat były o blisko 78% niższe.

Biorąc pod uwagę, że źródeł opalanych węglem w Krakowie jest 30 – 50 tys., pozostawienie tak niskiego budżetu oznacza, iż nie planuje się aktywnego procesu wymiany źródeł niskiej emisji w 2014 r. –  piszą działacze KAS w liście do prezydenta. – Jeśli proces wymiany pieców na paliwa stałe ma zakończyć się w 2018 r., to w nadchodzącym roku powinno zostać zlikwidowanych co najmniej 8 tys. pieców.

Paweł Ścigalski, radny PO zaproponował na wczorajsze sesji rady miasta, aby kwota ta wzrosła do blisko 0,5 mln zł. - Dofinansowanie dostaną wszyscy, którzy złożą wniosek i będą spełniać kryteria - zapewnia radny.

comments powered by Disqus