Prezydent Jacek Majchrowski z nagrodą im. Giedroycia za współpracę Krakowa z Kijowem

Uroczystość wręczenia nagród fot. Senat RP

Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski został laureatem nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Wyróżnienie otrzymał także ukraiński dziennikarz i deputowany Mykoła Kniażycki.

Jak poinformował podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i równocześnie szef kapituły nagrody, zostały przyznane dwie równorzędne nagrody za budowanie więzów pomiędzy Polską i Ukrainą, a szczególnie Krakowem i Lwowem.

– Nagroda Giedroycia znalazła się dzisiaj w rękach prezydenta Majchrowskiego ze względu na współpracę Krakowa z Kijowem. Jest to jedno ze starszych partnerstw miast i opiera się na porozumieniu z 1993 roku – powiedział w laudacji Paweł Kowal.

– Ale też za owocną współpracę Krakowa ze Lwowem. Kraków należy do tych polskich miast, które użyły partnerstwa jako realnego wsparcia dobrych relacji polsko-ukraińskich na poziomie społecznym. Postawa polityczna Jacka Majchrowskiego oparta jest na skłonności do dialogu z wszystkimi siłami politycznymi, ale jednocześnie na pryncypialnym podejściu do walki o prawa samorządu terytorialnego w Polsce – dodał.

comments powered by Disqus