Wzdłuż Monte Cassino powstanie „aleja kongresowa”

Centrum Kongresowe Ice Kraków fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl

Początkiem lipca w Krakowie rozpocznie się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wydarzenie zapoczątkuje powstanie „alei kongresowej”. Wzdłuż ul. Monte Cassino, po każdym międzynarodowym kongresie zostanie zasadzone drzewo.

Sesja UNESCO potrwa od 2 do 12 lipca. Przez wszystkie dni obrad przedstawiciele 21 państw członkowskich komitetu będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W tym czasie Kraków odwiedzi 3000 gości z ponad 190 krajów.

W związku z wydarzeniem pojawił się pomysł, aby każdy wielki międzynarodowy kongres upamiętniało drzewo. Dlatego też wzdłuż ul. Monte Cassino powstanie „aleja kongresowa”, w której zostaną zasadzone platany klonowe.

– Dzięki temu chcemy pokazać, że UNESCO nie jest tylko dziedzictwem materialnym i niematerialnym, ale również dziedzictwem natury – mówi Robert Piaskowski, zastępca dyrektora ds. programowych Krakowskiego Biura Festiwalowego. – Platan to drzewo niezwykle szlachetne, które samo w sobie jest rzeźbą.

Inicjatywa będzie realizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej.

comments powered by Disqus