Pechowe ulice: Zwierzyniecka i Kościuszki

Awaryjny remont ul. Zwierzynieckiej w czerwcu 2018 r. fot. Krzysztof Kalinowski

W optymistycznym wariancie przebudowa ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej może rozpocząć się dopiero w przyszłym roku.

Modernizacja ponad 1,6-kilometrowego odcinka ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej miała rozpocząć się we wrześniu 2016 roku, aby rok później trakt mógł zostać oddany pasażerom tramwajów, kierowcom samochodów, pieszym oraz rowerzystom.

Same problemy

Sprawy zaczęły się komplikować na etapie przygotowywania dokumentacji, która w czerwcu 2016 roku miała być w pełni gotowa. Projektant miał również przekazać do ówczesnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pozwolenie na budowę, co umożliwiłoby rozpoczęcie robót budowlanych.

Tak jednak się nie stało. Na przeszkodzie stanęły wówczas problemy finansowe, a w ostateczności, upadek firmy projektowej. Urzędnicy musieli ponownie szukać firmy, która przygotowałaby inwestycję. Sprawę odłożono na półkę do 2018 roku. Dopiero wtedy znaleziono projektanta, który do 6 grudnia 2019 roku miał dać ZDMK wszystkie dokumenty i pozwolenia.

Kolejne opóźnienia

Mimo bardzo długiego czasu na realizację zadania, pierwotne zapisy umowy nie zostały wykonane terminowo. Firma przez dwa lata nie uzyskała pozwolenia na budowę. Jak informują przedstawiciele ZDMK, nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na pierwszego września tego roku.

Z czego wynika kolejne opóźnienie? Urzędnicy tłumaczą, że ulica Kościuszki, która formalnie jest drogą wojewódzką (zbiorczą), musiałaby być przebudowana do parametrów drogi głównej lub głównej przyspieszonej.

Dokumenty leżą i czekają

Sprawa przebudowy wlecze się obecnie na linii projektant – Urząd Miasta Krakowa – Ministerstwo Infrastruktury, ponieważ inwestor wystąpił do resortu z wnioskiem o wydanie odstępstwa od pewnych przepisów.

Wniosek przesłany przez projektanta w drugiej połowie października 2019 roku przeleżał pół roku w szufladach magistrackiego wydziału architektury, zanim został przesłany dalej do Ministerstwa Infrastruktury. Odstępstwo nie zostało wydane, ponieważ pełnomocnik Zarządu Dróg Miasta Krakowa 25 lutego tego roku złożył aktualizację wniosku.

Początek przebudowa może w 2022 roku

Kiedy zostanie rozpisany przetarg na znalezienie wykonawcy przebudowy ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej? – Wszystko okaże się po odebraniu dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planujemy na 2022 rok – mówi Michał Pyclik z ZDMK.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec