Uzbek i Mongoł zatrzymani po wizycie w urzędzie. Muszą wrócić do swoich krajów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali dwóch cudzoziemców. Obydwaj przyszli do urzędu wojewódzkiego po zezwolenie na czasowy pobyt w Polsce, ale przebywali tu nielegalnie.

Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn to obywatel Mongolii. Cudzoziemiec okazał funkcjonariuszom paszport wydany przez władze Mongolii, wraz z zamieszczoną w nim nieważną polską wizą krajową.

Natomiast drugi zatrzymany mężczyzna to obywatel Uzbekistanu. On również w trakcie prowadzonej kontroli okazał paszport wydany przez władze Uzbekistanu, wraz z zamieszczoną w nim nieważną łotewską wizą krajową.

Pierwszy już z decyzją

20- latek oraz 29- latek stawili się w urzędzie wojewódzkim celem złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. – Z uwagi na to, że na dzień kontroli cudzoziemcy nie posiadali żadnych tytułów pobytowych legalizujących ich pobyt na terytorium RP, zaistniały okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu – wyjaśnia straż graniczna.

Właściwe postępowania zostały wszczęte w tej sprawie przez Komendanta Placówki SG w Krakowie. – Wobec obywatela Uzbekistanu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres sześciu miesięcy. Drugie z postępowań trwa – czytamy w komunikacie.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu, kiedy to strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Gruzji. W trakcie prowadzonej kontroli mężczyzna okazał funkcjonariuszom gruziński paszport. W tym przypadku 35-latek przeterminował legalny pobyt na terytorium RP, czego skutkiem było wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres sześciu miesięcy.