Z krakowskiego lotniska deportowano niebezpiecznych cudzoziemców

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej brali udział w operacji powrotowej 10 cudzoziemców.

Jak informuje straż graniczna, łącznie w ramach deportacji  przekazano ośmiu obywateli Gruzji oraz dwóch obywateli Tadżykistanu. Wśród nich aż dziewięciu obcokrajowców stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

– Organizacja operacji powrotowych jest złożonym, wielopłaszczyznowym procesem i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania jej. Deportacja jest czynnikiem zniechęcającym cudzoziemców, którzy niejednokrotnie nadużywają procedur, by zalegalizować pobyt w RP i obszarze Schengen np. podczas ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej – tłumaczy straż graniczna.

Członek Państwa Islamskiego zatrzymany w Polsce

Jednym z deportowanych był m.in. obywatel Tadżykistanu – członek organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, który działał m.in. w rejonie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Został zatrzymany na terenie centralnej Polski, ukrywał się pod fałszywymi danymi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po rozpatrzeniu wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydał decyzję o zobowiązaniu go do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen przez okres 10 lat. Wydana wobec niego decyzja podlegała natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu.

Złożona akcja

Deportacja cudzoziemców była realizowana w ścisłej współpracy straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach.

Cudzoziemcy zostali wydaleni lotem specjalnym w asyście funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz lekarza, odpowiedzialnego za zabezpieczenie medyczne operacji.