Budimex za 676 mln zł zbuduje obwodnicę Zabierzowa

fot. Krzysztof Kalinowski

GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Zabierzowa. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację ponad 10 km trasy złożyła firma Budimex. Firma chce za swoje usługi 676 mln złotych.

Historia wyboru wykonawcy sięga końcówki października zeszłego roku. Wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę  złożoną przez konsorcjum Strabag Polska (lider) i Strabag (partner). Od tej decyzji odwołał się inny uczestnik postępowania. 28 listopada zeszłego roku Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i zobowiązała GDDKiA do wykluczenia konsorcjum Strabag z postępowania oraz unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.

Następnie na wykonawcę zostało wybrane konsorcjum z Polimexem Infrastruktura na czele, ale od wyników postępowanie odwołał się tym razem Budimex. 2 lutego 2023 roku KIO ponownie unieważniła wybór GDDKiA oraz zobowiązało dyrekcję do wykluczenia konsorcjum z dalszego postępowania. Sprawa trafiła jeszcze do Sądu Zamówień Publicznych, który utrzymał wyrok KIO.

– Oferta złożona przez Budimex przekraczała nasz pierwotny kosztorys. Zwróciliśmy się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na obwodnicę Zabierzowa. Pieniądze te zostały przyznane 3 marca, co pozwoliło nam na dokończenie procedur przetargowych i wybór najkorzystniejszej oferty – przypomina Kacper Michna z GDDKiA.

Pozostali oferenci mają ponownie 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Dokumentacja przetargowa trafi również do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która trwa 14 dni. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę.

Co będzie zrobione?

– Wykonawca zbuduje obwodnicę o długości ok. 10,3 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa – informuje Michna.

Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna, oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

– Wszystkie prace, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy. Do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca – mówi przedstawiciel GDDKiA.